Chiến lược chiếm lĩnh thị trường trong đầu tư trực tiếp của TNCs Nhật Bản ở Việt Nam
Tiêu đề:      Chiến lược chiếm lĩnh thị trường trong đầu tư trực tiếp của TNCs Nhật Bản ở Việt Nam
Mục:      Kinh tế, Nhật Bản
Tác giả:      Đinh Trung Thành
Mã tài liệu:      1656894041
Năm xuất bản:      2012
Số xuất bản:      4
Số trang:      13
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      1.5 
Mô tả nội dung:     

Sự điều chỉnh chiến lược của Nhật Bản ở Châu Á-Thái Bình Dương không chỉ tác động đối với khu vực mà còn tác động đối với từng nước trong đó có Việt Nam. Trong quá trình triển khai các chiến lược hoạt động ở Việt Nam, các công ty xuyên quốc gia (TNCs) Nhật Bản đã tham gia vào nhiều lĩnh vực, song đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chiếm tỷ lệ áp đảo. Bài viết tập trung làm rõ chiến lược chiếm lĩnh thị trường của TNCs Nhật Bản ở Việt Nam trên cơ sở phân tích hoạt động FDI xét theo cơ cấu ngành kinh tế, theo hình thức đầu tư, theo vùng lãnh thổ, theo trình độ công nghệ và theo quy mô dự án 

Từ khóa:      Nhật Bản, Việt Nam, Đầu tư trực tiếp, Chiến lược, Công ty xuyên quốc gia
Lượt xem:      1244
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.