Ả đào Việt Nam và Geisha Nhật Bản
Tiêu đề:      Ả đào Việt Nam và Geisha Nhật Bản
Mục:      Văn hóa, Nhật Bản
Tác giả:      Nguyễn Hoàng Anh Tuấn
Mã tài liệu:      1039068316
Năm xuất bản:      2012
Số xuất bản:      1
Số trang:      9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tóm tắt: Bài viết xác định những khác biệt và tương đồng giữa ả đào và geisha, trên cơ sở đó nêu ra nhận định: Chính những yếu tố lịch sử, chính trị, kinh tế xã hội đã hình thành nên văn hóa ả đào và văn hóa geisha; Hiện tượng ả đào và geisha vừa sống trong môi trường chính trị xã hội hiện hữu vừa sống trong môi trường văn hóa dân tộc; Từ những điểm chung về văn hóa chính là một trong những cơ sở để Việt Nam và Nhật Bản  xây dựng quan hệ hữu nghị lâu dài.

Từ khóa:      Ả đào Việt Nam, Geisha Nhật Bản
Lượt xem:      1291
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.