Tác giả:      Nguyễn Huy Khuyến
Mã tài liệu:      1793329792
Năm xuất bản:      2012
Số xuất bản:      1
Số trang:      13
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tóm tắt: Bài viết tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu, giới thiệu một số nội dung liên quan đến 3 bức thư cuối trong tổng số 9 bức thư giao thương của Chúa Trịnh ở Đàng Ngoài với Nhật Bản về việc thông qua các thương thuyền Châu Ấn và các khách buôn của Nhật Bản tới Việt Nam trong thời gian thế kỷ XVII. Qua tìm hiểu nội dung của các bức thư qua những văn bản chữ Hán được đăng tải trên tạp chí Nam Phong của ông Sở Cuồng Lê Dư, phần nào cho chúng ta thấy mối quan hệ giao thương thời chúa Trịnh với Mạc phủ của Nhật Bản. Đây chính là những tiền đề để tìm hiểu quá trình bang giao thương mại với Nhật Bản trong các lá thư tiếp theo.

Từ khóa:      Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, Đàng Ngoài, Văn bản thông thương
Lượt xem:      1431
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.