Vấn đề nợ công của Nhật Bản và cảnh báo đối với Việt Nam
Tiêu đề:      Vấn đề nợ công của Nhật Bản và cảnh báo đối với Việt Nam
Mục:      Kinh tế, Nhật Bản
Tác giả:      Hoàng Vọng Thanh
Mã tài liệu:      2852445979
Năm xuất bản:      2011
Số xuất bản:      12
Số trang:      11
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tóm tắt: Bài viết đề cập tới thực trạng vấn đề nợ công của Nhật Bản hiện nay, những nguyên nhân nào dẫn đến thực trạng này và những ảnh hưởng bất lợi của nó đối với nền kinh tế Nhật Bản cũng như đến khả năng hợp tác kinh tế của Nhật Bản với các quốc gia trong khu vực. Trên cơ sở đó, bài viết cũng tìm hiểu xem Nhật Bản đã có những giải pháp gì để giải quyết vấn đề này. Qua tìm hiểu về vấn đề nợ công của Nhật Bản, Việt Nam cần phải nhìn nhận vấn đề nợ công của mình ra sao. Đó chính là những nội dung mà tác giả muốn phần nào làm rõ được vấn đề nợ công hiện nay.

Từ khóa:      Nhật Bản, Nợ công Nhật Bản, Nợ công Việt Nam
Lượt xem:      1150
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.