Siam (Thái Lan) trong mối quan hệ với Nhật Bản và Trung Quốc thế kỷ XVI-XVII
Tiêu đề:      Siam (Thái Lan) trong mối quan hệ với Nhật Bản và Trung Quốc thế kỷ XVI-XVII
Mục:      Nhật Bản, Trung Quốc
Tác giả:      Lê Thị Anh Đào
Mã tài liệu:      4028755512
Năm xuất bản:      2011
Số xuất bản:      11
Số trang:      7
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tóm tắt: Quan hệ giữa Siam với Trung Quốc và Nhật Bản thế kỷ XVI, XVII là hai cặp quan hệ khá đặc biệt trong khu vực Châu Á. Nếu quan hệ Siam với Trung Quốc là mối quan hệ thần phục, Siam luôn luôn là nước chịu nhượng bộ thì trong quan hệ với Nhật Bản, Siam có vị thế ít nhiều bình đẳng. Trên cơ sở phân tích quan hệ Siam – Trung Quốc, Siam – Nhật Bản thế kỷ XVI, XVII, bài  viết bước đầu đưa ra những đối sánh về hai cặp quan hệ này. Từ đó, làm rõ hơn nữa chính sách ngoại giao của Siam trong quan hệ với các nước lớn ở trong khu vực cũng như vị trí, ảnh hưởng của Trung Quốc và Nhật Bản ở Châu Á vào thời kỳ cận đại.

Từ khóa:      Quan hệ, Siam, Trung Quốc, Nhật Bản
Lượt xem:      947
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.