Một số vấn đề trong quan hệ kinh tế Nhật - Mỹ hiện nay
Tiêu đề:      Một số vấn đề trong quan hệ kinh tế Nhật - Mỹ hiện nay
Mục:      Kinh tế, Nhật Bản
Tác giả:      Trần Minh Nguyệt
Mã tài liệu:      6748346981
Năm xuất bản:      2011
Số xuất bản:      11
Số trang:      9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0.5 
Mô tả nội dung:     

Tóm tắt: Quan hệ kinh tế Mỹ - Nhật Bản trong bất kỳ giai đoạn nào luôn là trung tâm chú ý của tất cả các quốc gia trên thế giới bởi vì quan hệ kinh tế này ảnh hưởng trực tiếp tới chính sách kinh tế đối ngoại của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, mối quan hệ kinh tế khăng khít giữa Mỹ và Nhật Bản đã giảm bớt phần nào do sự nổi lên của Trung Quốc và sự gia tăng liên kết kinh tế giữa Mỹ với Canada, Mexico, và Trung Quốc. Đặc biệt, sau thảm họa kép ngày 11 tháng 3 vừa qua tại Nhật Bản, quan hệ kinh tế Mỹ - Nhật Bản đã chịu những tác động tiêu cực không nhỏ. Nội dung chính của bài viết này là phân tích thực trạng quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Nhật Bản trong những năm gần đây trên hai lĩnh vực chủ yếu là thương mại và đầu tư; những ảnh hưởng của thảm họa kép ngày 11 tháng 3 ở Nhật Bản tới quan hệ kinh tế Mỹ - Nhật; và một số thay đổi trong định hướng chính sách hiện nay trong quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Từ khóa:      Quan hệ kinh tế, Nhật Bản, Mỹ, Chính sách đối ngoại
Lượt xem:      1464
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.