Tuyển dụng gián tiếp người lao động nước ngoài gốc Nhật tại Nhật Bản
Tiêu đề:      Tuyển dụng gián tiếp người lao động nước ngoài gốc Nhật tại Nhật Bản
Mục:      Xã hội, Nhật Bản
Tác giả:      Phan Cao Nhật Anh
Mã tài liệu:      2015840627
Năm xuất bản:      2011
Số xuất bản:      10
Số trang:      9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tóm tắt: Lịch sử người lao động gốc Nhật gắn liền với quá trình di cư của người dân Nhật Bản từ thế kỷ XIX. Từ những năm 1980, số lượng người gốc Nhật quay trở lại Nhật Bản làm việc có xu hướng gia tăng. Cho đến nay, họ đã trở thành một bộ phận trong lực lượng lao động giản đơn ở Nhật Bản. Phần lớn người lao động gốc Nhật được tuyển dụng gián tiếp thông qua công ty trung gian mà trong bài viết này gọi là công ty cung cấp nhân lực. Các công ty này có xu hướng tuyển dụng lao động gốc Nhật ngay tại Nhật Bản hơn là tuyển dụng ở các nước bản địa. Bài viết cũng tập trung nghiên cứu phương thức, tiêu chí tuyển dụng, địa vị người lao động gốc Nhật trong các công ty hiện nay.

Từ khóa:      Lao động di cư, người lao động gốc Nhật, tuyển dụng gián tiếp, lao động giản đơn, Chính sách, Môi giới lao động
Lượt xem:      1319
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.