Về 9 văn bản thông thương giữa Chúa Trịnh Đàng Ngoài và Nhật Bản thế kỷ XVIII (tiếp)
Tiêu đề:      Về 9 văn bản thông thương giữa Chúa Trịnh Đàng Ngoài và Nhật Bản thế kỷ XVIII (tiếp)
Mục:      Kinh tế, Lịch sử, Nhật Bản
Tác giả:      Nguyễn Huy Khuyến
Mã tài liệu:      7535868373
Năm xuất bản:      2011
Số xuất bản:      8
Số trang:      9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tóm tắt: Bài viết tiếp tục đi vào nghiên cứu, tìm hiểu, giới thiệu một số nội dung liên quan đến 3 bức thư tiếp theo trong 9 bức thư giao thương của chúa Trịnh ở Đàng Ngoài với Nhật Bản, thông qua các thương thuyền Châu ấn và các khách buôn của Nhật Bản tới Việt Nam buôn bán. Qua tìm hiểu nội dung của các bức thư qua những văn bản chữ Hán được đăng tải trên tạp chí Nam Phong của ông Sở Cuồng Lê Dư, phần nào cho chúng ta thấy mối quan hệ giao thương thời Chúa Trịnh với Mạc phủ của Nhật Bản. Từ đó làm tiền đề để tìm hiểu quá trình bang giao thương mại với Nhật Bản trong các lá thư tiếp theo.

Từ khóa:      Quan hệ thương mại, Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, Châu ấn thuyền, Suminokura Gouemon, Đại đô đường, Văn lý hầu, Trang Tả Vệ Môn, Ngạn Binh, Trung Tả, Thậm Hữu
Lượt xem:      1660
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.