Viện trợ phát triển chính thức của Nhật Bản cho Lào giai đoạn 1991-2010 và tác động của nó
Tiêu đề:      Viện trợ phát triển chính thức của Nhật Bản cho Lào giai đoạn 1991-2010 và tác động của nó
Mục:      Kinh tế, Nhật Bản
Tác giả:      Hoàng Thị Minh Hoa - Trần Văn Quan
Mã tài liệu:      1306622678
Năm xuất bản:      2011
Số xuất bản:      7
Số trang:      11
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng, cơ cấu, đặc điểm ODA Nhật Bản cho Lào trong giai đoạn từ 1991 đến 2010; luận giải những tác động của ODA Nhật Bản không chỉ đối với Lào trong phát triển kinh tế, xã hội mà còn với cả những lợi ích về phía Nhật Bản. Việt Nam có thể suy nghĩ, so sánh những tương đồng, dị biệt ODA Nhật Bản đối với Lào và từ đó đưa ra chính sách khôn khéo, phù hợp để thu hút có hiệu quả ODA của nước ngoài cho công cuộc hiện đại hóa đất nước.   

Từ khóa:      ODA, Tác động, Nhật Bản, Lào
Lượt xem:      1133
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.