Kinh nghiệm trong quản lý ô nhiễm môi trường trong phát triển sản xuất công nghiệp của Nhật Bản
Tiêu đề:      Kinh nghiệm trong quản lý ô nhiễm môi trường trong phát triển sản xuất công nghiệp của Nhật Bản
Mục:      Môi trường, Kinh tế, Nhật Bản
Tác giả:      Nguyễn Mậu Dũng
Mã tài liệu:      1741892602
Năm xuất bản:      2011
Số xuất bản:      7
Số trang:      11
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tóm tắt: Tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng mà nhiều nước đang phát triển gặp phải hiện nay cũng giống như tình trạng mà Nhật Bản đã gặp phải trong giai đoạn phát triển công nghiệp sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Những kinh nghiệm chủ yếu để giải quyết tình trạng ô nhiễm của Nhật Bản trong giai đoạn này bao gồm: xây dựng và hoàn thiện hệ thống luật pháp về quản lý ô nhiễm, lồng ghép mục tiêu bảo vệ môi trường trong chính sách phát triển công nghiệp, phát huy vai trò của chính quyền địa phương, tăng cường thanh tra và xử lý các doanh nghiệp vi phạm, triển khai các hình thức hỗ trợ doanh nghiệp trong đầu tư xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm và tăng cường công tác quản lý ô nhiễm trong nội bộ doanh nghiệp.

Từ khóa:      Công nghiệp, Môi trường, Quản lý, Nhật Bản
Lượt xem:      1566
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.