Hiệp định thương mại tự do Nhật Bản: Thực trạng và triển vọng
Tiêu đề:      Hiệp định thương mại tự do Nhật Bản: Thực trạng và triển vọng
Mục:      Nhật Bản, Kinh tế
Tác giả:      Hà Nam
Mã tài liệu:      2485895854
Năm xuất bản:      2011
Số xuất bản:      5
Số trang:      8
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tóm tắt: Đầu những năm 2000, Nhật Bản đã chuyển từ chính sách thương mại đa phương sang theo đuổi đồng thời cả chính sách thương mại đa phương và song phương ở khu vực Châu Á, cụ thể là ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương  với các đối tác khu vực nhằm tiến tới một Cộng đồng kinh tế Đông Á trong tương lai mà ở đó Nhật Bản hướng đến mục đích giữ vai trò lãnh đạo. Bài viết phân tích thực trạng các FTA của Nhật Bản (tới tháng 2/2011), lợi ích kinh tế của các bên tham gia FTA, những tác động tích cực FTA đem lại cho Nhật Bản và các đối tác cũng như tác động tiêu cực với các đối tác không tham gia.

Từ khóa:      Tự do hóa thương mại, Hiệp định thương mại tự do, Nhật Bản, Tác động FTA, Lợi ích kinh tế FTA, Thực trạng FTA
Lượt xem:      1150
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.