Thương mại giữa Đàng Trong Việt Nam và Nhật Bản giai đoạn 1635-1771
Tiêu đề:      Thương mại giữa Đàng Trong Việt Nam và Nhật Bản giai đoạn 1635-1771
Mục:      Kinh tế, Nhật Bản, Quan hệ quốc tế
Tác giả:      Dương Văn Huy
Mã tài liệu:      2746480247
Năm xuất bản:      2011
Số xuất bản:      5
Số trang:      16
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tóm tắt: Bài viết muốn làm rõ một số vấn đề về quan hệ thương mại giữa Đàng Trong Việt Nam với Nhật Bản từ năm 1635 đến 1771. Tác giả đi vào phân tích mối quan hệ thương mại mang tính liên tục từ thời kỳ Châu ấn thuyền sang thời kỳ Nhật Bản thực hiện chính sách tỏa quốc (sakoku) thông qua những cố gắng của Chúa Nguyễn trong việc duy trì quan hệ với chính quyền Nhật và sự năng động của đội ngũ thương nhân người Hoa. Bài viết cũng chỉ ra rằng, việc Đàng Trong buôn bán với thị trường Nhật Bản đã góp phần quan trọng giải quyết nhu cấp bách về bạc, đồng, tiền đồng, v.v. cho sự ổn định và phát triển của Đàng Trong.

Từ khóa:      Đàng Trong, Chúa Nguyễn, Nhật Bản, Mạc Phủ, Tỏa quốc, Thương mại, Hoa thương
Lượt xem:      1730
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.