Các cuộc cải cách ở Nhật Bản, Xiêm và Trung Quốc từ nửa cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX: Một số đối sánh
Tiêu đề:      Các cuộc cải cách ở Nhật Bản, Xiêm và Trung Quốc từ nửa cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX: Một số đối sánh
Mục:      Nghiên cứu khu vực, Nhật Bản
Tác giả:      Nguyễn Văn Tận
Mã tài liệu:      3997831639
Năm xuất bản:      2011
Số xuất bản:      3
Số trang:      6
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Vào nửa sau những năm 50 của thế kỷ XIX ở khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á  đã diễn ra 3 cuộc cải cách lớn ở ba nơi là Nhật Bản, Xiêm và Trung Quốc. Tuy nhiên kết quả đạt được ở 3 cuộc cải cách này là hoàn toàn khác nhau. Trong khi Nhật Bản hoàn thành cuộc cải cách, đưa đất nước phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa và mở rộng phạm vi ảnh hưởng ra các nước trong khu vực; Xiêm thoát khỏi ách thống trị trực tiếp của chủ nghĩa thực dân phương Tây và tạo điều kiện thuận lợi cho chủ nghĩa tư bản ở nước này phát triển thì cuộc cải cách ở Trung Quốc lại bị thất bại và biến nước này thành phụ thuộc vào các nước tư bản chủ nghĩa phương Tây. Tìm hiểu các cuộc cải cách ở Nhật Bản, Xiêm và Trung Quốc nhằm làm rõ những nguyên nhân đưa đến sự thành công hay thất bại của các cuộc cải cách trên để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm hữu ích phục vụ cho sự thành công của công cuộc đổi mới đất nước thiết tưởng là một việc làm cần thiết và bổ ích.

Từ khóa:      Nhật Bản, Xiêm, Trung Quốc, cải cách
Lượt xem:      3648
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.