Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem
6/2018 Trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc được coi là có vai trò chủ chốt bởi ảnh hưởng đáng kể của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Trung Quốc có thực sự chi p Hoàng Minh Hằng 27
8/2016 Tư tưởng chỉ đạo của Triều Triên Lee Seong Cheol 447
5/2016 Về Đại hội 7 của Đảng Lao động Triều Tiên: Trao đổi một số thông tin và suy nghĩ Lê Quảng Ba 542
11/2015 Một số vấn đề trong quan hệ Nhật Bản – Triều Tiên sau Chiến tranh Lạnh (1991 – 2015) Lê Lêna - Bùi Diệu Linh 852
9/2015 Đánh giá chính sách “Ánh dương” của Hàn Quốc đối với CHDCND Triều Tiên Phan Thị Anh Thư 1510
4/2015 Nhìn lại chính sách “Tầm nhìn 3000, phi hạt nhân hóa và mở cửa” của Hàn Quốc đối với Triều Tiên Phan Thị Anh Thư 1157
11/2014 Vai trò của Trung Quốc trong vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiê Phan Thị Diễm Huyền 1484
10/2014 Triều Tiên trong cục diện chính trị Đông Bắc Á thời kỳ cuối thế kỷ XIX Đỗ Tiến Quân 1299
7/2013 Vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên: những đặc điểm cơ bản của cuộc khủng hoảng lần thứ ba Phan Duy Quang 1525
10/2012 Các chính sách của Chính phủ Hàn Quốc đối với vấn đề thống nhất Bán đảo Triều Tiên Lê Thị Thu Giang 2565
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.