Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem
8/2015 60 năm quan hệ Việt Nam - Mông Cổ - 755
8/2015 Nhật Bản cận đại - 702
7/2015 Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2013 - 802
6/2014 Đối sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Bắc Á về những biến đổi xã hội - 1270
5/2014 Chiến lược, chính sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Á về một số vấn đề nổi bật của khu vực giai đoạn 2011-2020 - 1259
3/2014 Quan sát - lắng nghe - tìm hiểu - ghi chép và suy ngẫm: nghiên cứu định tính thông qua đối thoại - 1247
2/2014 Đối sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Á về sự gia tăng quyền lực mềm - 1395
11/2013 Kinh tế, chính trị Đông Bắc Á giai đoạn 2001-2020 1787
10/2013 Đối sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Bắc Á về chuyển đổi mô hình tăng trưởng và thúc đẩy hội nhập kinh tế giai đoạn 2011-2020 - 1152
9/2013 Bài giảng chuyên đề nghiên cứu Nhật Bản: Nhật Bản và Châu Á - 1485
6/2013 Kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2012-2013: trên bước đường phục hồi đầy thách thức - 1089
5/2013 Tranh chấp Biển Đông - Luật pháp, địa chính trị và hợp tác quốc tế - 1288
4/2013 Quan hệ Mỹ - Trung Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI - 1524
3/2013 Một số vấn đề cơ bản về con đường phát triển hiện đại của nông nghiệp và nông thôn Nhật Bản - 1462
2/2013 Soft power in Japan-China relations (sức mạnh mềm trong quan hệ Nhật - Trung) - 1493
12/2012 Hàn Quốc thời kỳ phát triển bứt phá - 1613
10/2012 Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu văn hóa và con người Việt Nam - 1245
9/2012 Trung Quốc tăng trưởng và chuyển đổi kinh tế - 1977
8/2012 Những nền kinh tế hiện đại: Kinh tế Nhật Bản và chủ nghĩa tư bản toàn cầu - 1437
7/2012 Ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần ở xã hội Nhật Bản - 1520
6/2012 Quan hệ Mỹ - Trung: hợp tác và cạnh tranh luận giải dưới góc độ cân bằng quyền lực - 1569
5/2012 Vai trò người Hoa Đông Nam Á trong sự phát triển của Trung Quốc (1978-2005) - 1222
4/2012 Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hai mươi năm đầu thế kỷ XXI - 2525
3/2012 Đông Bắc Á – những vấn đề kinh tế nổi bật (2011-2020) - 3603
2/2012 Lịch sử vương triều Chosun - 1292
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.