Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem
7/2018 Xây dựng xã hội phát triển bền vững: Hợp tác Việt Nam – Nhật Bản - 0
5/2018 Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2016 tập 2: Văn hóa - Xã hội - Môi trường - 5
5/2018 Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản) - 3
4/2018 Giới thiệu sách mới “Xin chào Việt Nam” của nhà Việt Nam học Bae Yangsoo - 6
3/2018 Cải cách Abenomics ở Nhật Bản - 61
3/2018 Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2016 - Tập 1: chính trị - an ninh - kinh tế - 26
10/2017 Đối sách của Nhật Bản, Hàn Quốc trước sự trỗi dậy và điều chỉnh chiến lược phát triển của Trung Quốc - 258
10/2017 Thoát bẫy thu nhập trung bình: nghiên cứu trường hợp của Hàn Quốc và gợi ý cho Việt Nam - 175
9/2017 Văn hóa Chaebol Hàn Quốc - 218
7/2017 Philippines kiện Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông: các sự kiện và phân tích pháp lý - 188
4/2017 Điều chỉnh chính sách thương mại của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sau khủng hoảng: kinh nghiệm cho Việt Nam - 157
3/2017 Con đường củng cố an ninh và hợp tác ở Đông Á - 237
3/2017 Khái luận về kinh tế - chính trị Hàn Quốc - 176
11/2016 Cải cách giáo dục Nhật Bản - 277
8/2016 Đặc trưng văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc: Tương đồng và khác biệt - 1790
6/2016 Sự hình thành Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tác động đối với các nước Đông Bắc Á - 324
6/2016 Tổng thư mục nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam - 362
5/2016 Kỷ nguyên Park Chung Hee và quá trình phát triển thần kỳ của Hàn Quốc - 363
5/2016 Hội nhập kinh tế Đông Á nhìn từ góc độ mạng lưới sản xuất khu vực và hàm ý đối với Việt Nam - 336
2/2016 Việt Nam – Hàn Quốc: Một phần tư thế kỷ chia sẻ cùng phát triển - 516
1/2016 Can dự của các nước Đông Bắc Á vào Tiểu vùng sông Mê Kông - 437
11/2015 An ninh Đông Bắc Á trước sự trỗi dậy của Trung Quốc và sự gia tăng can dự Châu Á của Hoa Kỳ - 983
11/2015 Sự phát triển của công nghiệp văn hóa ở Nhật Bản và Hàn Quốc - 619
10/2015 Các vấn đề lịch sử - văn hóa – xã hội trong giao lưu Việt Nam - Nhật Bản - 685
10/2015 Made in Japan - 529
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.