Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem
10/2017 Thời gian bốn mùa trong thơ ca các nữ thi nhân trong Toàn Đường thi và Manyoshu Nguyễn Anh Tuấn 189
11/2016 Tác động của công nghiệp văn hóa Trung Quốc đối với Việt Nam trong những năm gần đây Phạm Thị Thùy Dương 699
3/2016 Vai trò của học thuyết pháp trị Trung Hoa cổ đại trong lịch sử phong kiến phương Đông Đỗ Đức Minh 527
1/2016 Cải cách thể chế văn hóa Trung Quốc và một số gợi mở với Việt Nam Nguyễn Thị Thu Phương 694
10/2015 Quan hệ Trung Quốc – Triều Tiên thời Minh xét dưới góc độ trao đổi các đoàn sứ thần Đỗ Tiến Quân 905
8/2015 Biểu tượng trong tiểu thuyết Mạc Ngôn Tạ Thị Thủy 840
6/2015 Kỹ nữ Trung Hoa và đặc thù của văn hóa kỹ nữ Á đông Phan Nguyễn Phước Tiên 889
6/2015 Cái đói trong tiểu thuyết Mạc Ngôn Tạ Thị Thủy 834
10/2014 Phương thức “triều cống - thương mại” trong quan hệ Nhật Bản- Trung Quốc từ cuối thế kỷ XV đến nửa đầu thế kỷ XVI Trần Hoàng Long 1585
6/2014 Mối quan hệ giữa trống đồng Việt Nam và trống đồng Nam Trung Quốc Trình Năng Chung 1324
11/2013 Vua Minh Mệnh với việc nghiên cứu sử Trung Quốc qua việc vịnh sử trong Ngự chế thi tập Nguyễn Huy Khuyến 1271
10/2013 Học viện Khổng Tử của Trung Quốc ở Nhật Bản Phạm Hồng Thái 1605
6/2013 Báo chí truyền thông với việc tuyên truyền đối ngoại của Trung Quốc Nguyễn Thị Ánh Thuận 1364
6/2013 Đặc trưng màu sắc trong ẩm thực Việt Nam và Trung Quốc nhìn từ góc độ ngôn ngữ- văn hóa Ngô Thanh Mai - Ngô Minh Nguyệt 1335
8/2012 Công nghiệp văn hóa của Trung Quốc 10 năm đầu thế kỷ XXI Phạm Hồng Thái - Nguyễn Thị Thu Phương 1472
7/2012 Về sức mạnh mềm văn hóa của Trung Quốc hiện nay Phạm Hồng Thái 1867
12/2011 Sức mạnh mềm văn hóa Trung Quốc - Sự lựa chọn của những mục tiêu tham vọng Nguyễn Thị Thu Phương 1390
5/2011 Thế giới kỳ nhân trong "Báu vật của đời" của Mạc Ngôn Tạ Thị Thủy - Nguyễn Thu Phương 1312
8/2012 Quan điểm của một số quốc gia Đông Bắc Á về sự gia tăng quyền lực mềm Hoàng Minh Lợi 2593
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.