Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem
4/2018 Hoạt động của Duy Tân hội và sự tiếp xúc giữa Phan Bội Châu với chí sĩ yêu nước Trung Quốc trên đất Nhật Đinh Tiến Hiếu - Nguyễn Thu Hồng 31
1/2018 Chính sách đối ngoại của Triều Minh và những thay đổi trong quan hệ với các nước Đông Á cuối thế kỷ XIV – đầu thế kỷ XX Nguyễn Nhật Linh 99
10/2017 Quá trình ảnh hưởng của tư tưởng cách mạng của Tôn Trung Sơn đến Việt Nam Nguyễn Thu Hồng 161
2/2015 Vietnam – China Connection and Revolution Struggle Support During Sun Yat-sen in Vietnam Nguyen Thi Huong 188
8/2017 Ảnh hưởng của chủ nghĩa dân quyền của Tôn Trung Sơn đến quá trình chuyển biến tư tưởng của một số nho sĩ duy tân đầu thế kỷ XX ở Việt Nam Trần Thị Hạnh 170
8/2017 Chính sách của Hà Lan đối với lao động nhập cư Trung Quốc ở thương điếm Zeelandia (Đài Loan) (1624-1662) Dương Thị Huyền 198
5/2016 Chế độ triều cống trong quan hệ bang giao giữa Trung Quốc và Triều Tiên thời phong kiến Nguyễn Thu Hồng 569
12/2015 Vấn đề thương mại triều cống trong quan hệ Minh - Đại Việt (1368-1644) Nguyễn Thị Kiều Trang 771
10/2015 Quan hệ Trung Quốc – Triều Tiên thời Minh xét dưới góc độ trao đổi các đoàn sứ thần Đỗ Tiến Quân 921
8/2015 Về các tổ chức cách mạng do Tôn Trung Sơn thành lập ở Nhật Bản Nguyễn Thị Hương 815
3/2015 Sự liên hợp, hỗ trợ đấu tranh cách mạng của nhân dân hai nước Trung – Việt trong thời kỳ Tôn Trung Sơn đến Việt Nam Nguyễn Thị Hương 932
2/2015 Giao thương giữa Đông Dương với Trung Quốc giai đoạn cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX Nguyễn Thị Thanh Tùng 1147
10/2014 Phương thức “triều cống - thương mại” trong quan hệ Nhật Bản- Trung Quốc từ cuối thế kỷ XV đến nửa đầu thế kỷ XVI Trần Hoàng Long 1588
5/2013 Quan hệ Nhật – Mỹ - Nga trong Chiến tranh Nga – Nhật (1904-1905) Hoàng Thị Hải Yến 2136
5/2013 Trung Quốc và Chiến tranh Triều Tiên (1950- 1953) Nguyễn Thị Mai Hoa 1621
3/2013 Bang giao Việt Nam – Trung Quốc dưới triều vua Trần Anh Tông (1293-1314) Nguyễn Thu Hiền 2102
5/2012 Tác động của Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) đến vấn đề Đài Loan trong quan hệ Mỹ– Trung Ninh Xuân Thao 3156
1/2010 QUAN NIỆM VỀ "TRÍ TUỆ" TRONG TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC THỜI KỲ TIÊN TẦN Tạ Quốc Khành - 1478
12/2012 Sự thân thiện đặc biệt giữa sứ giả Việt Nam và sứ giả Hàn Quốc trong các chuyến đi sứ Trung Quốc Lý Xuân Chung 1455
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.