Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem
9/2011 Chính sách của các nước lớn đối với vấn đề thống nhất Bán đảo Triều Tiên trong thập niên đầu thế kỷ XXI Lê Văn Anh, Nguyễn Văn Cương 1695
6/2011 Về 9 văn bản thông thương giữa Chúa Trịnh Đàng Ngoài và Nhật Bản thế kỷ XVIII Nguyễn Huy Khuyến 1553
6/2011 Sự biến đổi trong quan hệ quốc tế Đông Á giữa thế kỷ XIX: Quan hệ giữa Việt Nam, Triều Tiên với Trung Quốc Nguyễn Tiến Lực 1602
5/2011 Thương mại giữa Đàng Trong Việt Nam và Nhật Bản giai đoạn 1635-1771 Dương Văn Huy 1729
5/2011 Sự biến đổi gần đây của tình hình kinh tế, chính trị Nhật Bản và tác động của nó tới quan hệ Nhật Bản - ASEAN Trần Thị Duyên 1670
4/2011 Thương mại giữa Đàng Trong Việt Nam với Nhật Bản thời kỳ Châu ấn thuyền Dương Văn Huy 1842
3/2011 Về 3 văn bản liên quan đến giao thương giữa triều Lê (Việt Nam) và Nhật Bản Nguyễn Huy Khuyến 1735
2/2011 Hài hòa quyền lực tại Châu Á Lê Lêna 2534
1/2011 Đóng góp của Nhật Bản trong phát triển kinh tế và xã hội của ba nước Đông Dương giai đoạn 1991-2005 Hoàng Thị Minh Hoa 1642
1/2011 Vai trò của Nhật Bản đối với tiến trình liên kết ở Đông Á Ngô Phương Anh 1762
1/2011 Quan hệ Nhật Bản - Thái Lan trước và trong Chiến tranh Thế giới thứ hai Lê Thị Anh Đào 1594
12/2010 Nhật Bản hỗ trợ 188,1 tỷ yên cho quân Mỹ đến năm 2016 - 2028
12/2010 Quan hệ ngoại giao của Nhật Bản với các nước Âu Mỹ trong thập niên đầu thế kỷ XXI Ngô Hương Lan 1672
9/2014 Ngoại giao Việt Nam - Mông Cổ thời kỳ đổi mới 1986-2000 Phạm Quý Long - 2209
9/2014 Quan hệ Việt Nam – Mông Cổ: một số đặc trưng nổi bật và triển vọng Trần Quang Minh - 3110
9/2009 QUAN HỆ NHẬT BẢN - ĐÀI LOAN TỪ 1972 ĐẾN NAY Nguyễn Thanh Bình - 2172
2/2012 Hàn Quốc trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ thập niên đầu thế kỷ XXI Đỗ Thanh Hà - 1565
4/2012 Một số so sánh về chương trình bảo hiểm y tế quốc gia giữa Hàn Quốc và Việt Nam Nguyễn Hoài Sơn 1573
1/2009 Thấy gì trong thâm hụt thương mại của Hàn Quốc với Nhật Bản trong những năm gần đây Đặng Quý Dương 1472
11/2013 Xu thế tăng cường đầu tư và hỗ trợ phát triển của Hàn Quốc ở tiểu vùng sông Mê Kong Nguyễn Thị Thắm 1600
8/2013 Những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Việt Nam và Hàn Quốc sau chiến tranh lạnh Park Noh wan - 1587
12/2012 Sự thân thiện đặc biệt giữa sứ giả Việt Nam và sứ giả Hàn Quốc trong các chuyến đi sứ Trung Quốc Lý Xuân Chung 1462
12/2012 20 năm quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc: Những dấu ấn đáng ghi nhận Trần Quang Minh 1458
12/2012 20 NĂM QUAN HỆ VIỆT NAM - HÀN QUỐC: MỘT SỐ THÀNH TỰU NỔI BẬT VÀ TRIỂN VỌNG Trần Quang Minh 1820
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.