Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem
8/2018 Chính sách phát triển nhân lực khoa học và công nghệ của Hàn Quốc trong giai đoạn 1980-1996 và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Phạm Tuấn Anh - Phạm Mạnh Hùng 7
7/2018 Nguyên nhân và tác động của tình trạng giảm thiểu trẻ em tại Nhật Bản Hashimoto Kazutaka 11
7/2018 Tình hình vốn xã hội ở Nhật Bản hiện nay Ngô Hương Lan 9
7/2018 Quy hoạch, xây dựng hệ thống không gian xanh đô thị ở thành phố Thượng Hải từ 1978 đến nay Trương Phan Thanh Thủy 16
6/2018 Phát huy giá trị văn hóa nông thôn Việt Nam từ bài học Saemaul Undong của Hàn Quốc: khi văn hóa trở thành sức mạnh vật chất Ngô Thị Phương Lan 19
3/2018 Các vấn đề về tang lễ hiện đại hóa: so sánh đối chiếu Việt Nam và Nhật Bản Shimane Katsumi 50
3/2018 Thực trạng và những nhân tố tác động đến ly hôn ở Nhật Bản Phan Cao Nhật Anh - Vũ Mạnh Lợi 47
3/2018 Lối sống “lệch chuẩn của giới trẻ Nhật Bản từ cách nhìn về NEET Nguyễn Thị Hồng Vân 74
1/2018 Chính sách thu hút chất xám kiều dân để phát triển khoa học và công nghệ của Hàn Quốc trong giai đoạn 1980-1996 Phạm Tuấn Anh - Phạm Mạnh Hùng 128
12/2017 Già hóa dân số ở Hàn Quốc Tống Thùy Linh 136
11/2017 Thực trạng bình đẳng giới tại Việt Nam và Hàn Quốc qua dữ liệu thống kê Lee Kyesun 169
11/2017 Những nỗ lực để gia đình đa văn hóa Hàn – Việt không rơi vào bi kịch hôn nhân Trần Thị Mai Nhân 216
11/2017 Tác động của đô thị hóa đến đặc điểm dân số và phúc lợi xã hội ở Hàn Quốc Lê Đình Chỉnh 164
10/2017 Tuyển dụng và quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nhật Bản Hoàng Minh Lợi - Nguyễn Ngọc Long 180
9/2017 Giảm mức sinh ở khu vực Đông Bắc Á: những yếu tố tác động và chính sách ứng phó Nguyễn Hoài Sơn 186
9/2017 Thực trạng vấn đề ly hôn ở Nhật Bản hiện nay Nguyễn Thị Hồng Vân 199
7/2017 Đào tạo đội ngũ công chức cho hệ thống chính quyền địa phương ở Nhật Bản và kinh nghiệm cho Việt Nam Đoàn Kim Huy 207
7/2017 Quản lý hành chính về vệ sinh ở Nhật Bản thời kỳ cận đại Dương Thu Hà 209
6/2017 Kinh nghiệm đảm bảo an sinh xã hội cho người cao tuổi ở Nhật Bản có thể vận dụng vào Việt Nam Trần Thị Nhung 222
5/2017 Chính sách hỗ trợ cho người lao động gốc Nhật hội nhập xã hội Nhật Bản Phan Cao Nhật Anh 216
5/2017 Khủng hoảng tuổi trưởng thành trong xã hội Nhật Bản hiện đại dưới góc nhìn tâm lý học phát triển (nghiên cứu trường hợp điện ảnh Kore-eda) Đinh Mỹ Linh - Trần Trúc Ly - Vũ Minh Anh 233
4/2017 Vai trò của người dân địa phương trong Phong trào Làng mới ở Hàn Quốc Trần Hữu Trí 263
4/2017 Mô hình chăm sóc lâu dài cho người cao tuổi ở Nhật Bản Trần Thị Nhung 292
3/2017 Thủ tục rút gọn trong Luật tố tụng dân sự của Nhật Bản Nguyễn Thị Hồng Nhung 248
2/2017 Đào tạo nhân sự công của Nhật Bản và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh 260
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.