Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem
6/2018 Phát huy giá trị văn hóa nông thôn Việt Nam từ bài học Saemaul Undong của Hàn Quốc: khi văn hóa trở thành sức mạnh vật chất Ngô Thị Phương Lan 6
3/2018 Các vấn đề về tang lễ hiện đại hóa: so sánh đối chiếu Việt Nam và Nhật Bản Shimane Katsumi 35
3/2018 Thực trạng và những nhân tố tác động đến ly hôn ở Nhật Bản Phan Cao Nhật Anh - Vũ Mạnh Lợi 31
3/2018 Lối sống “lệch chuẩn của giới trẻ Nhật Bản từ cách nhìn về NEET Nguyễn Thị Hồng Vân 57
1/2018 Chính sách thu hút chất xám kiều dân để phát triển khoa học và công nghệ của Hàn Quốc trong giai đoạn 1980-1996 Phạm Tuấn Anh - Phạm Mạnh Hùng 106
12/2017 Già hóa dân số ở Hàn Quốc Tống Thùy Linh 129
11/2017 Thực trạng bình đẳng giới tại Việt Nam và Hàn Quốc qua dữ liệu thống kê Lee Kyesun 147
11/2017 Những nỗ lực để gia đình đa văn hóa Hàn – Việt không rơi vào bi kịch hôn nhân Trần Thị Mai Nhân 200
11/2017 Tác động của đô thị hóa đến đặc điểm dân số và phúc lợi xã hội ở Hàn Quốc Lê Đình Chỉnh 158
10/2017 Tuyển dụng và quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nhật Bản Hoàng Minh Lợi - Nguyễn Ngọc Long 168
9/2017 Giảm mức sinh ở khu vực Đông Bắc Á: những yếu tố tác động và chính sách ứng phó Nguyễn Hoài Sơn 173
9/2017 Thực trạng vấn đề ly hôn ở Nhật Bản hiện nay Nguyễn Thị Hồng Vân 191
7/2017 Đào tạo đội ngũ công chức cho hệ thống chính quyền địa phương ở Nhật Bản và kinh nghiệm cho Việt Nam Đoàn Kim Huy 197
7/2017 Quản lý hành chính về vệ sinh ở Nhật Bản thời kỳ cận đại Dương Thu Hà 204
6/2017 Kinh nghiệm đảm bảo an sinh xã hội cho người cao tuổi ở Nhật Bản có thể vận dụng vào Việt Nam Trần Thị Nhung 216
5/2017 Chính sách hỗ trợ cho người lao động gốc Nhật hội nhập xã hội Nhật Bản Phan Cao Nhật Anh 209
5/2017 Khủng hoảng tuổi trưởng thành trong xã hội Nhật Bản hiện đại dưới góc nhìn tâm lý học phát triển (nghiên cứu trường hợp điện ảnh Kore-eda) Đinh Mỹ Linh - Trần Trúc Ly - Vũ Minh Anh 228
4/2017 Vai trò của người dân địa phương trong Phong trào Làng mới ở Hàn Quốc Trần Hữu Trí 258
4/2017 Mô hình chăm sóc lâu dài cho người cao tuổi ở Nhật Bản Trần Thị Nhung 286
3/2017 Thủ tục rút gọn trong Luật tố tụng dân sự của Nhật Bản Nguyễn Thị Hồng Nhung 242
2/2017 Đào tạo nhân sự công của Nhật Bản và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh 253
2/2017 Một vài so sánh về đặc điểm vốn xã hội của người Việt Nam và người Hàn Quốc Cao Thị Hải Bắc 280
2/2017 Xã hội Hàn Quốc truyền thống và biến đổi - 357
1/2017 Kinh nghiệm của Nhật Bản về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và bài học cho Việt Nam Phạm Tuấn Anh 328
1/2017 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong quá trình cận đại hóa thời Minh Trị Nguyễn Thu Hằng 416
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.