Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem
9/2011 Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật Bản và các nước Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng giai đoạn từ 1990 đến nay Nguyễn Tuấn Anh 1137
9/2011 Xuất nhập khẩu tư liệu sản xuất, hàng hóa trung gian, hàng tiêu dùng giữa Nhật Bản với Việt Nam và một số quốc gia khác ở Châu Á Nguyễn Thị Minh Hương 1238
8/2011 Về 9 văn bản thông thương giữa Chúa Trịnh Đàng Ngoài và Nhật Bản thế kỷ XVIII (tiếp) Nguyễn Huy Khuyến 1645
7/2011 Về sự hình thành hiệp định thương mại tự do của các nước Đông Bắc Á Dương Minh Tuấn 1404
7/2011 Năng lượng xanh tại Trung Quốc: Thực trạng, triển vọng và vấn đề Đỗ Minh Cao - Đỗ Tiến Sâm 1643
7/2011 Viện trợ phát triển chính thức của Nhật Bản cho Lào giai đoạn 1991-2010 và tác động của nó Hoàng Thị Minh Hoa - Trần Văn Quan 1128
7/2011 Kinh nghiệm trong quản lý ô nhiễm môi trường trong phát triển sản xuất công nghiệp của Nhật Bản Nguyễn Mậu Dũng 1554
6/2011 Quá trình đổi mới và triển vọng kinh tế Mông Cổ Nguyễn Hữu Thăng 1968
6/2011 Tác động của hiệp định VJEPA đối với quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản Hoàng Vĩnh Long 1756
6/2011 Thảm họa động đất, sóng thần và sự cố hạt nhân ở Fukushima - Một số tác động kinh tế chủ yếu đối với Nhật Bản và khu vực Đông Bắc Á Phạm Quý Long 1140
5/2011 Hiệp định thương mại tự do Nhật Bản: Thực trạng và triển vọng Hà Nam 1147
5/2011 Thương mại giữa Đàng Trong Việt Nam và Nhật Bản giai đoạn 1635-1771 Dương Văn Huy 1718
5/2011 Sự biến đổi gần đây của tình hình kinh tế, chính trị Nhật Bản và tác động của nó tới quan hệ Nhật Bản - ASEAN Trần Thị Duyên 1662
4/2011 Nhật Bản thu hẹp khoảng cách cung cầu thông qua xuất khẩu Hiroshi Tsubouchi 1109
4/2011 Thương mại giữa Đàng Trong Việt Nam với Nhật Bản thời kỳ Châu ấn thuyền Dương Văn Huy 1835
3/2011 Chính sách phát triển công nghiệp văn hóa của Nhật Bản trong thập niên đầu thế kỷ XXI Hạ Thị Lan Phi 1196
2/2011 Kinh tế Nhật Bản thập niên đầu thế kỷ XXI: Một số đặc trưng nổi bật Trần Quang Minh 1303
2/2011 Nguồn nhân lực chất lượng cao dưới góc nhìn của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam Nguyễn Thị Anh Đào 1490
2/2011 Suy nghĩ về hợp tác năng lượng hạt nhân Việt Nam - Nhật Bản Kumao Kaneko 1467
1/2011 Khủng hoảng tài chính toàn cầu và những điều chỉnh chính sách, mô hình phát triển ở các quốc gia Nguyễn Xuân Thắng 1170
1/2011 Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Nhật Bản: Thực trạng và giải pháp Phạm Thị Thanh Bình - Lê Minh Tâm 1411
1/2011 Kinh tế Nhật Bản năm 2010: Phục hồi khó khăn và chậm dần Lưu Ngọc Trịnh 1167
1/2011 Đóng góp của Nhật Bản trong phát triển kinh tế và xã hội của ba nước Đông Dương giai đoạn 1991-2005 Hoàng Thị Minh Hoa 1632
1/2011 Những tiền đề cho chính sách công nghiệp văn hóa Nhật Bản cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI Hạ Thị Lan Phi 1477
1/2011 Vai trò của Nhật Bản đối với tiến trình liên kết ở Đông Á Ngô Phương Anh 1752
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.