Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem
2/2014 Cách tiếp cận của Nhật Bản với TTP Phạm Quý Long 1347
2/2014 Văn thư thông thương giữa Chúa Nguyễn ở Đàng Trong và Nhật Bản thế kỷ XVII (kỳ IV) Nguyễn Huy Khuyến 1278
11/2013 Quan hệ hợp tác đầu tư giữa Trung Quốc và Nhật Bản trong thập niên đầu thế kỷ XXI Nguyễn Thanh Bình 1453
11/2013 Chuỗi giá trị toàn cầu ngành cà phê và khả năng tham gia của cà phê Việt Nam Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt - Nguyễn Hoàng Việt 1267
10/2013 Biến chuyển của nền kinh tế Nhật Bản và hướng đối phó với khủng hoảng (tiếp theo và hết) Satoshi Mizobata 1416
10/2013 Kinh nghiệm Nhật Bản trong xây dựng cơ chế thầu phụ nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ và gợi ý chính sách cho Việt Nam (tiếp theo số 8) Phí Hồng Minh 1221
9/2013 Hợp tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản: một số thành tựu nổi bật và triển vọng Trần Quang Minh 2056
9/2013 Biến chuyển của kinh tế Nhật Bản và hướng đối phó với khủng hoảng Satoshi Mizobata 1229
9/2013 Kinh nghiệm Nhật Bản trong chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp – nông thôn (1945-1990) Phạm Quý Long 2114
8/2013 Quan hệ thương mại hàng hóa Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2001-2010: thực trạng và các giải pháp tăng cường Dương Minh Tuấn 1975
8/2013 Kinh nghiệm Nhật Bản trong xây dựng cơ chế thầu phụ nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ và gợi ý chính sách cho Việt Nam Phí Hồng Minh 1289
7/2013 Một số cách tiếp cận và quan điểm của Hàn Quốc về sự hình thành cộng đồng Đông Á Võ Hải Thanh 1452
7/2013 Mối quan hệ giữa Mông Cổ và Đài Loan từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai đến nay Phí Hồng Minh 1621
5/2013 Xu hướng tái cấu trúc kinh tế tại Đông Bắc Á Đặng Xuân Thanh 1346
5/2013 Về chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập kinh tế ở khu vực Đông Bắc Á trong bối cảnh quốc tế mới Phạm Quý Long 1251
4/2013 Các đặc trưng truyền thống và khuynh hướng biến đổi của văn hóa doanh nghiệp trong các Chaebol Hàn Quốc Phạm Quý Long - Nguyễn Thị Hương Giang 1631
4/2013 Đề xuất xây dựng hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực và những tác động đến Việt Nam Trương Quang Hoàn 1346
3/2013 Sự điều chỉnh chính sách của Nhật Bản đối với Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác thương mại, đầu tư và ODA từ năm 2000 đến nay Trần Quang Minh 1481
3/2013 Sự chuyển đổi mô hình TNC: lý thuyết và thực tiễn Nhật Bản Tô Linh Hương - Vũ Anh Dũng 1196
3/2013 Nhật Bản trong vài trò kiến tạo và mở rộng mạng sản xuất khu vực Đông Á Bùi Thái Quyên 1254
3/2013 Những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của văn hóa doanh nghiệp trong các Chaebol Hàn Quốc Phạm Quý Long - Nguyễn Thị Phi Nga 1352
2/2013 Văn hóa doanh nghiệp ở các Chaebol Hàn Quốc: tiếp cận từ góc độ lý thuyết Phạm Quý Long - Nguyễn Thị Phi Nga 1427
2/2013 Chiến lược FTA của Đài Loan trong bối cảnh hội nhập kinh tế Khu vực Đông Á Phí Hồng Minh 1403
2/2013 Phát triển kinh tế Đài Loan và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Vũ Thị Phương Dung 1582
1/2013 Chiến lược FTA của Đài Loan trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực Đông Á Phí Hồng Minh 1382
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.