Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem
6/2016 Diễn văn của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2016 GS. TS. Nguyễn Quang Thuấn 182
5/2016 Về Đại hội 7 của Đảng Lao động Triều Tiên: Trao đổi một số thông tin và suy nghĩ Lê Quảng Ba 537
4/2016 Một số nhân tố bên trong tác động đến quá trình hoạch định chính sách đối ngoại của Trung Quốc hiện nay Trần Thọ Quang 652
4/2016 Nhân tố Trung Quốc trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản đối với các nước Tiểu vùng sông Mekong từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay Huỳnh Phương Anh 563
4/2016 Nhật Bản trong hợp tác tình báo quân sự với Mỹ: Thành tựu và một số vấn đề đặt ra Nguyễn Quốc Toàn 497
3/2016 Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII Tòa soạn Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á - 306
3/2016 Sự lớn mạnh của hải quân Trung Quốc và những hệ lụy đối với an ninh khu vực Biển Đông Đinh Tiến Hiếu 599
3/2016 Chính trị Nhật Bản năm 2015 Phan Cao Nhật Anh 478
3/2016 Từ chức và văn hóa từ chức ở một số quốc gia Đông Á và những giá trị tham khảo cho Việt Nam Phạm Thị Hoa 603
2/2016 Bước đầu đánh giá chỉ số an ninh con người của Việt Nam giai đoạn 1988 – 1912 Đặng Xuân Thanh - Nguyễn Cao Đức - Phí Hồng Minh 312
1/2016 Khái niệm an ninh con người từ định tính đến định lượng Đặng Xuân Thanh - Phí Hồng Minh 577
1/2016 Đài Loan trong chiến lược an ninh biển của Trung Quốc Đinh Tiến Hiếu 713
1/2016 Cải cách thể chế văn hóa Trung Quốc và một số gợi mở với Việt Nam Nguyễn Thị Thu Phương 702
12/2015 An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế Đặng Xuân Thanh - Nguyễn Mạnh Hùng 725
12/2015 Cạnh tranh Trung – Nhật trong những năm gần đây (giai đoạn 2010-2015) Nguyễn Ngọc Nghiệp 953
11/2015 Giải pháp đột phá thúc đẩy hợp tác Đông Á: nhìn từ khía cạnh chính trị Hồ Việt Hạnh 712
11/2015 Một số vấn đề trong quan hệ Nhật Bản – Triều Tiên sau Chiến tranh Lạnh (1991 – 2015) Lê Lêna - Bùi Diệu Linh 847
9/2015 Chiến lược đối ngoại của Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình Trương Xuân Định 1704
9/2015 Đánh giá chính sách “Ánh dương” của Hàn Quốc đối với CHDCND Triều Tiên Phan Thị Anh Thư 1495
8/2015 Những chủ thể chủ yếu trong cơ chế ban hành quyết sách đối ngoại của Trung Quốc hiện na Trần Thọ Quang 771
7/2015 Về tư duy biển của lãnh đạo Trung Quốc từ 1949 đến nay Dương Văn Lợi - Vũ Thùy Dương 968
7/2015 Kinh nghiệm dân chủ hóa của Đài Loan Nguyễn Tài Đông 875
7/2015 Tìm hiểu hệ thống tư pháp của Hàn Quốc và một số bài học kinh nghiệm cho cải cách tư pháp ở Việt Nam Đặng Anh Minh 1065
6/2015 Chuyển biến chính trị giữa hai bờ Eo biển Đài Loan Phí Hồng Minh 1035
5/2015 Nhìn lại chính sách an ninh của Nhật Bản thời kỳ Chiến tranh Lạnh Trương Việt Hà 837
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.