Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem
8/2011 Tình huống chiến lược Biển Đông Đặng Xuân Thanh 1405
5/2011 Sự biến đổi gần đây của tình hình kinh tế, chính trị Nhật Bản và tác động của nó tới quan hệ Nhật Bản - ASEAN Trần Thị Duyên 1662
2/2011 Suy nghĩ về hợp tác năng lượng hạt nhân Việt Nam - Nhật Bản Kumao Kaneko 1467
2/2011 Học thuyết Fukuda những năm 1970 và sự tìm kiếm vai trò chính trị của Nhật Bản thời kỳ Chiến tranh Lạnh Hoàng Minh Hằng 1253
1/2011 Vai trò của Nhật Bản đối với tiến trình liên kết ở Đông Á Ngô Phương Anh 1752
10/2012 Các chính sách của Chính phủ Hàn Quốc đối với vấn đề thống nhất Bán đảo Triều Tiên Lê Thị Thu Giang 2549
9/2012 Thách thức an ninh phi truyền thống tại Đông Bắc Á trong thập niên đầu thế kỷ XXI và dự báo trong 10 năm tới Vũ Thị Mai 2500
2/2012 Hàn Quốc trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ thập niên đầu thế kỷ XXI Đỗ Thanh Hà - 1558
12/2011 Hàn Quốc: hóa rồng, độc tài và dân chủ Hồ Sĩ Quý - 1373
10/2009 Hàn Quốc: An ninh năng lượng và sự điều chỉnh chính sách ngoại giao năng lượng Thu Hường - 1467
5/2007 Hàn Quốc với ASEAN trong Chiến tranh Lạnh: từ Aspac tới quan hệ đối tác Hoàng Khắc Nam 1762
8/2013 Những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Việt Nam và Hàn Quốc sau chiến tranh lạnh Park Noh wan - 1585
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.