Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem
6/2018 Phát huy giá trị văn hóa nông thôn Việt Nam từ bài học Saemaul Undong của Hàn Quốc: khi văn hóa trở thành sức mạnh vật chất Ngô Thị Phương Lan 15
1/2018 Chính sách thu hút chất xám kiều dân để phát triển khoa học và công nghệ của Hàn Quốc trong giai đoạn 1980-1996 Phạm Tuấn Anh - Phạm Mạnh Hùng 116
12/2017 Già hóa dân số ở Hàn Quốc Tống Thùy Linh 132
11/2017 Thực trạng bình đẳng giới tại Việt Nam và Hàn Quốc qua dữ liệu thống kê Lee Kyesun 166
11/2017 Những nỗ lực để gia đình đa văn hóa Hàn – Việt không rơi vào bi kịch hôn nhân Trần Thị Mai Nhân 211
11/2017 Tác động của đô thị hóa đến đặc điểm dân số và phúc lợi xã hội ở Hàn Quốc Lê Đình Chỉnh 159
4/2017 Vai trò của người dân địa phương trong Phong trào Làng mới ở Hàn Quốc Trần Hữu Trí 259
2/2017 Một vài so sánh về đặc điểm vốn xã hội của người Việt Nam và người Hàn Quốc Cao Thị Hải Bắc 285
2/2017 Xã hội Hàn Quốc truyền thống và biến đổi - 363
1/2017 Phim Misaeng – cửa sổ nhìn vào đời sống công sở Hàn Quốc Nguyễn Thị Hiền 312
10/2016 Sử dụng và quản lí nguồn nhân lực chất lượng cao ở Hàn Quốc (từ 1990 đến nay) Hoàng Minh Lợi 339
8/2016 Thực trạng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Hàn Quốc Nguyễn Ngọc Mai 572
6/2016 Bảo hiểm chăm sóc dài hạn ở Hàn Quốc: thành tựu và vấn đề Trần Thị Nhung 503
11/2015 Vai trò quản lí phát triển xã hội của chính quyền cơ sở ở Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam Nguyễn Minh Phương 694
7/2015 Ý thức trách nhiệm xã hội của các doanh nhân Hàn Quốc tại Việt Nam trong năm 2014 Lê Thị Việt Hà 959
7/2015 Vị thế của người phụ nữ trong xã hội Nho giáo Chosun và mối liên hệ với vấn đề người mẹ đơn thân tại Hàn Quốc hiện nay Nguyễn Thị Thu Vân 1020
10 /2010 CẢI CÁCH GIÁO DỤC TẠI NHẬT BẢN VÀ HÀN QUỐC 10 NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI: NHỮNG VẤN ĐỀ NỔI BẬT VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM Lý Xuân Chung 1865
10/2012 Biến đổi cơ cấu dân số ở các nước Đông Bắc Á Trần Thị Nhung 2377
8/2012 Chính sách hỗ trợ phụ nữ đơn thân của Chính phủ Hàn Quốc Nguyễn Thị Thu Vân 1474
5/2012 Tính “gia trưởng” trong các công ty Hàn Quốc Lê Thị Việt Hà - Bùi Bảo Hưng 2231
4/2012 Một số so sánh về chương trình bảo hiểm y tế quốc gia giữa Hàn Quốc và Việt Nam Nguyễn Hoài Sơn 1570
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.