Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem
3/2018 Các vấn đề về tang lễ hiện đại hóa: so sánh đối chiếu Việt Nam và Nhật Bản Shimane Katsumi 35
3/2018 Thực trạng và những nhân tố tác động đến ly hôn ở Nhật Bản Phan Cao Nhật Anh - Vũ Mạnh Lợi 31
3/2018 Lối sống “lệch chuẩn của giới trẻ Nhật Bản từ cách nhìn về NEET Nguyễn Thị Hồng Vân 57
10/2017 Tuyển dụng và quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nhật Bản Hoàng Minh Lợi - Nguyễn Ngọc Long 168
9/2017 Thực trạng vấn đề ly hôn ở Nhật Bản hiện nay Nguyễn Thị Hồng Vân 191
7/2017 Đào tạo đội ngũ công chức cho hệ thống chính quyền địa phương ở Nhật Bản và kinh nghiệm cho Việt Nam Đoàn Kim Huy 197
7/2017 Quản lý hành chính về vệ sinh ở Nhật Bản thời kỳ cận đại Dương Thu Hà 204
6/2017 Kinh nghiệm đảm bảo an sinh xã hội cho người cao tuổi ở Nhật Bản có thể vận dụng vào Việt Nam Trần Thị Nhung 216
5/2017 Chính sách hỗ trợ cho người lao động gốc Nhật hội nhập xã hội Nhật Bản Phan Cao Nhật Anh 209
5/2017 Khủng hoảng tuổi trưởng thành trong xã hội Nhật Bản hiện đại dưới góc nhìn tâm lý học phát triển (nghiên cứu trường hợp điện ảnh Kore-eda) Đinh Mỹ Linh - Trần Trúc Ly - Vũ Minh Anh 228
4/2017 Mô hình chăm sóc lâu dài cho người cao tuổi ở Nhật Bản Trần Thị Nhung 286
3/2017 Thủ tục rút gọn trong Luật tố tụng dân sự của Nhật Bản Nguyễn Thị Hồng Nhung 242
2/2017 Đào tạo nhân sự công của Nhật Bản và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh 253
1/2017 Kinh nghiệm của Nhật Bản về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và bài học cho Việt Nam Phạm Tuấn Anh 328
1/2017 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong quá trình cận đại hóa thời Minh Trị Nguyễn Thu Hằng 416
11/2016 Suy nghĩ về việc thiết lập chế độ bảo hiểm chăm sóc lâu dài ở Việt Nam từ kinh nghiệm của Nhật Bản Trần Thị Nhung 335
11/2016 Chính sách và giải pháp đối với vấn đề suy giảm tỉ lệ sinh ở Nhật Bản hiện nay Nguyễn Thị Hồng Vân 312
9/2016 Cải cách hành chính ở Việt Nam và một số giải pháp từ kinh nghiệm Nhật Bản Trần Thị Mai 359
6/2016 Cải cách nền hành chính công tại Nhật Bản Phạm Thái Quốc - Hạ Thu Quyên 356
12/2015 Việc làm không ổn định của người lao động nước ngoài tại Nhật Bản Phan Cao Nhật Anh 644
11/2015 Thiếu hụt lực lượng lao động và vấn đề phát huy năng lực phụ nữ ở Nhật Bản Phan Cao Nhật Anh 782
11/2015 Mối quan hệ giữa gia đình và xã hội ở Nhật Bản trong những năm gần đây Nguyễn Thị Hồng Vân 722
11/2015 Kết hôn muộn và không kết hôn ở Nhật Bản: Lịch sử và nguyên nhân Bùi Bích Vân - Nguyễn Thị Ngát 885
9/2015 Khuynh hướng kết hôn muộn và không kết hôn của phụ nữ Nhật Bản: Nhìn từ sự thay đổi quan niệm về hôn nhân Bùi Bích Vân - Nguyễn Hồng Ngát 675
8/2015 Chính sách đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Nhật Bản thời Minh Trị Nguyễn Tiến Lực 705
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.