Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem
8/2018 Cấu trúc Bakuhan và tác động của nó đối với tiến trình lịch sử Nhật Bản Nguyễn Văn Tận 10
6/2018 Hoạt động thương mại của Bồ Đào Nha với Nhật Bản và Việt Nam cuối thế kỷ XVI đầu thế kỷ XVII Trần Thị Tâm - Cao Nguyễn Khánh Huyền 25
5/2018 Tình hình nghiên cứu về Đông Kinh nghĩa thục của Việt Nam tại Nhật Bản từ giữa thế kỷ XX đến năm 2017 Đào Thu Vân 36
4/2018 Hoạt động của Duy Tân hội và sự tiếp xúc giữa Phan Bội Châu với chí sĩ yêu nước Trung Quốc trên đất Nhật Đinh Tiến Hiếu - Nguyễn Thu Hồng 37
10/2017 Xã hội Nhật Bản thời Meiji (1868-1912) qua sáng tác của Sanyutei Encho Nguyễn Dương Đỗ Quyên 211
8/2017 Thể chế lưỡng đầu trong lịch sử Việt Nam và Nhật Bản Hoàng Minh Lợi 236
7/2017 Hoạt động của Triều Tiên thông tín sứ ở Nhật Bản thời Edo Nguyễn Tiến Lực 218
6/2017 Hoạt động cải cách tôn giáo của giới Phật giáo Nhật Bản trong công cuộc Minh Trị duy tân (1868-1912) Phạm Thị Thu Giang 216
5/2017 Nhận thức của Nguyễn Trường Tộ về Nhật Bản và cải cách Minh Trị Nguyễn Tiến Dũng 245
3/2017 Từ những hiểu biết về trường học Nhật Bản trong “Tân đính quốc dân độc bản” đến thực tiễn hệ thống trường học ở Nhật Bản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Đào Thu Vân 336
1/2017 Vai trò của “Bốn cửa khẩu” trong quan hệ thương mại và giao lưu quốc tế của Nhật Bản thời Sakoku Nguyễn Tiến Lực 386
8/2016 Vai trò của người Hà Lan ở Nhật Bản giai đoạn Sakoku (1639 -1853) Nguyễn Thu Hằng 533
7/2016 Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản thời kỳ Châu ấn thuyền (1592-1673) Trần Thị Tâm 666
4/2016 Các cuộc gặp gỡ giữa sứ thần Việt Nam và sứ thần, văn sĩ Nhật Bản ở Trung Quốc nửa cuối thế kỷ XIX Nguyễn Hoàng Yến 493
2/2016 Nhật Bản lùi bước sau Shimonoseki để khẳng định vị thế siêu cường thế giới ở Postmouth (1895-1905) Lại Bích Ngọc 612
1/2016 Vấn đề thừa kế tài sản trong Ngự thành bại thức mục Phạm Hoàng Hưng 542
10/2015 Vấn đề Triều Tiên trong chính sách đối ngoại xâm lược thuộc địa của Nhật Bản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Nguyễn Phương Mai 688
5/2015 Nghiên cứu lịch sử Nhật Bản: chặng đường 20 năm và nhìn lại (1995-2015) Hoàng Minh Lợi 958
4/2015 Việt Nam và Nhật Bản trong cuộc kháng chiến chống Nguyên thế kỷ XIII Nguyễn Thu Hiền 875
4/2015 Quan hệ thương mại của Vương quốc Ryukyu với Trung Quốc thời Trung đại Lê Thị Khánh Ly 981
3/2015 Ảnh hưởng của Bộ luật dân sự Pháp đối với Bộ luật dân sự đầu tiên của Nhật Bản Nguyễn Văn Quân 1035
11/2014 Quá trình hiện đại hóa sân khấu đại chúng Nhật Bản thời Minh Trị Nguyễn Dương Đỗ Quyên 1210
10/2014 Phương thức “triều cống - thương mại” trong quan hệ Nhật Bản- Trung Quốc từ cuối thế kỷ XV đến nửa đầu thế kỷ XVI Trần Hoàng Long 1592
10/2014 Văn thư thông thương giữa Chúa Nguyễn ở Đàng Trong và Nhật Bản thế kỷ XVII (kỳ V) Nguyễn Huy Khuyến 1308
5/2013 Quan hệ Nhật – Mỹ - Nga trong Chiến tranh Nga – Nhật (1904-1905) Hoàng Thị Hải Yến 2157
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.