Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
8/2018 Sự hình thành và phát triển phúc lợi Phật giáo Nhật Bản từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai đến nay Phạm Thị Thu Giang 9 Nhật Bản
8/2018 Cấu trúc Bakuhan và tác động của nó đối với tiến trình lịch sử Nhật Bản Nguyễn Văn Tận 10 Nhật Bản
7/2018 Vấn đề tham nhũng ở Nhật Bản từ đầu thế kỷ XXI đến nay Hoàng Minh Lợi 10 Nhật Bản
7/2018 Nguyên nhân và tác động của tình trạng giảm thiểu trẻ em tại Nhật Bản Hashimoto Kazutaka 11 Nhật Bản
7/2018 Tình hình vốn xã hội ở Nhật Bản hiện nay Ngô Hương Lan 9 Nhật Bản
7/2018 Xây dựng xã hội phát triển bền vững: Hợp tác Việt Nam – Nhật Bản - 13 Nhật Bản
6/2018 Cội nguồn tư tưởng văn học Kim You-jeong Nguyễn Lệ Thu 22 Hàn Quốc
6/2018 Chương trình tìm hiểu đất nước và con người Hàn Quốc dành cho những người làm công tác giáo dục tại Việt Nam lần thứ 15 - 6 Thông tin - Tư liệu
6/2018 OECD dự đoán kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 3% trong năm nay và năm sau - 5 Thông tin - Tư liệu
5/2018 Nhận diện đường lối phát triển văn hóa của Trung Quốc qua báo cáo chính trị Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc Chử Bích Thu 28 Chính trị - An ninh
5/2018 Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2016 tập 2: Văn hóa - Xã hội - Môi trường - 6 Điểm sách
5/2018 Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản) - 7 Điểm sách
4/2018 Phương pháp học tập trong tác phẩm “Khuyến học” của Fukuzawa Yukichi và ý nghĩa đương thời của nó Dương Thị Nhẫn - Đỗ Duy Tú 60 Nhật Bản
4/2018 Tỷ lệ thất nghiệp tháng 3 của Hàn Quốc đạt mức cao nhất trong vòng 17 năm - 16 Hàn Quốc
4/2018 Giới thiệu sách mới “Xin chào Việt Nam” của nhà Việt Nam học Bae Yangsoo - 8 Điểm sách
3/2018 Các vấn đề về tang lễ hiện đại hóa: so sánh đối chiếu Việt Nam và Nhật Bản Shimane Katsumi 50 Nhật Bản
3/2018 Thực trạng và những nhân tố tác động đến ly hôn ở Nhật Bản Phan Cao Nhật Anh - Vũ Mạnh Lợi 47 Nhật Bản
3/2018 Lối sống “lệch chuẩn của giới trẻ Nhật Bản từ cách nhìn về NEET Nguyễn Thị Hồng Vân 74 Nhật Bản
3/2018 Thực trạng quyền con người ở CHDCND Triều Tiên qua quyền của phụ nữ - 36 Thông tin - Tư liệu
3/2018 Cải cách Abenomics ở Nhật Bản - 67 Nhật Bản
3/2018 Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2016 - Tập 1: chính trị - an ninh - kinh tế - 27 Điểm sách
2/2018 Giá trị biểu trưng của tục ngữ tiếng Hàn có yếu tố chỉ con gà Hoàng Thị Yến 76 Hàn Quốc
2/2018 Kính ngữ tiếng Hàn trong giao tiếp xã hội (có đối chiếu với tiếng Việt) Phạm Thị Ngọc 51 Hàn Quốc
2/2018 Thơ Kisaeng từ hướng tiếp cận nữ quyền Vũ Thị Thanh Tâm 70 Hàn Quốc
1/2018 Bầu cử hạ viện Nhật Bản tháng 10 năm 2017 Phan Cao Nhật Anh 104 Nhật Bản
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.