Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
6/2018 Chương trình tìm hiểu đất nước và con người Hàn Quốc dành cho những người làm công tác giáo dục tại Việt Nam lần thứ 15 - 6 Thông tin - Tư liệu
3/2017 Người Hàn Quốc bất mãn với tình hình xã hội hiện tại - 235 Hàn Quốc
2/2017 Xã hội Hàn Quốc truyền thống và biến đổi - 369 Hàn Quốc
10/2014 Kasa (ca từ) Hàn Quốc và những tác gia tiêu biểu Lý Xuân Chung 1144 Hàn Quốc
1/2013 Park Geun-hye: nữ Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử - 1330 Hàn Quốc
7/2012 Chính phủ Hàn Quốc đẩy mạnh phương thức quản lý gia đình thân thiện tại doanh nghiệp - 1199 Hàn Quốc
2/2015 Ảnh hưởng của ba thế hệ doanh nhân tiêu biểu trong các gia tộc: Lee, Chung, Koo đến xã hội Hàn Quốc Lê Thị Việt Hà 1112 Hàn Quốc
8/2014 Vai trò của nữ giới trong nền kinh tế Hàn Quốc hiện nay Lê Thị Việt Hà 1044 Hàn Quốc
4/2011 Hàn Quốc trở thành quốc gia "già" nhất thế giới vào năm 2050 - 1001 Thông tin - Tư liệu
12/2010 Hàn Quốc mở trường công cho trẻ em đa văn hóa vào năm 2012 - 1474 Hàn Quốc
4/2001 Vài nét về hoạt động hành chính giáo dục Hàn Quốc Nguyễn Thị Thắm 916 Hàn Quốc
1/2001 Xã hội hóa giáo dục ở Hàn Quốc Nguyễn Thị Thắm 973 Hàn Quốc
5/2000 Thực trạng gần đây trong chế độ làm việc của cán bộ thư viện Hàn Quốc Trần Thị Hoàng Mai 989 Hàn Quốc
1/2000 Tìm hiểu về chế độ học tập và khoa cử thời Cho Son (1392 - 1910) Lý Xuân Chung 972 Hàn Quốc
1/2000 Một số giải pháp nhằm khai thác và sử dụng nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hoá ở Hàn Quốc Phạm Văn Đức 998 Hàn Quốc
4/1999 Ảnh hưởng của văn hoá truyền thống Khổng giáo đối với sự phát triển kinh tế ở Hàn Quốc Trần Lan Hương 1032 Hàn Quốc
3/1999 Đôi nét về sự phát triển của nền văn học chữ hán Hàn Quốc thời Cao Ly Nguyễn Thị Thắm 1045 Hàn Quốc
/2006 Đô thị hoá và một số tác động đến gia đình Hàn Quốc Trần Mạnh Cát - 1159 Hàn Quốc
/2006 Giải quyết các vấn đề xã hội trên cơ sở phát triển kinh tế - kinh nghiệm Hàn Quốc và gợi ý cho Việt Nam Ngô Xuân Bình - 1123 Hàn Quốc
/2006 Tỉ lệ sinh giảm - một trong những vấn đề xã hội nghiêm trọng ở Hàn Quốc hiện nay Trần Quang Minh - 1071 Hàn Quốc
/2004 Bàn về tính nóng vội của người Hàn Quốc Lê Huy Tiêu - 1152 Hàn Quốc
7/2011 Chính sách hỗ trợ phát triển nghiên cứu khoa học xã hội ở Hàn Quốc Nguyễn Thị Thắm 1054 Hàn Quốc
9/2009 Vai trò của Đạo Tin Lành ở Hàn Quốc và nguyên nhân suy giảm tốc độ phát triển những năm gần đây Lý Xuân Chung 939 Hàn Quốc
10/2008 Nghi lễ cưới truyền thống của người Hàn Quốc Trần Mạnh Cát 1056 Hàn Quốc
3/2008 Kinh tế Hàn Quốc dưới thời Tổng thống Ro-mu-hiêng Trịnh Trọng Nghĩa 1001 Hàn Quốc
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.