Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
4/2018 Hoạt động của Duy Tân hội và sự tiếp xúc giữa Phan Bội Châu với chí sĩ yêu nước Trung Quốc trên đất Nhật Đinh Tiến Hiếu - Nguyễn Thu Hồng 37 Nhật Bản
9/2016 Về bầu cử Thượng viện Nhật Bản năm 2016 Phan Cao Nhật Anh 300 Nhật Bản
3/2016 Chính trị Nhật Bản năm 2015 Phan Cao Nhật Anh 480 Nhật Bản
2/2015 Sự hình thành và phát triển của nền chính trị chính đảng tại Nhật Bản Vũ Tiến Hân 823 Nhật Bản
12/2012 Cạnh tranh quyền lực giữa các đảng chính trị chủ yếu ở Nhật Bản hiện nay Nguyễn Ngọc Nghiệp 1309 Nhật Bản
5/2011 Sự biến đổi gần đây của tình hình kinh tế, chính trị Nhật Bản và tác động của nó tới quan hệ Nhật Bản - ASEAN Trần Thị Duyên 1670 Chính trị - An ninh
4/1995 An ninh châu Á và chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong thời kỳ sau chiến tranh lạnh Kamao Kaneko 991 Hàn Quốc
5/1998 Ảnh hưởng của cuộc cải cách Minh Trị ở Nhật Bản đối với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của một số nước đầu thế kỷ XX Chương Thâu 1257 Hàn Quốc
2/2001 Lực lượng quân sự Nhật Bản - Nửa thế kỷ nhìn lại Phan Thanh Tĩnh 968 Hàn Quốc
5/1999 Điều chỉnh chính sách đối ngoại và an ninh của Nhật Bản thời kỳ sau chiến tranh lạnh - Khía cạnh đa phương hóa và quan hệ với Hoa Kỳ Lê Ngọc Quế 1040 Hàn Quốc
/2006 Tranh chấp nhóm đảo Takeshima/Tokdo trong quan hệ Nhật - Hàn và ảnh hưởng của nó đến môi trường an ninh Đông á Hoàng Minh Hằng - 1054 Hàn Quốc
/2006 Vì sao gần đây nổ ra chống Nhật ở Trung Quốc và Hàn Quốc Trịnh Trọng Nghĩa - 1078 Hàn Quốc
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.