Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
8/2018 Chính sách phát triển nhân lực khoa học và công nghệ của Hàn Quốc trong giai đoạn 1980-1996 và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Phạm Tuấn Anh - Phạm Mạnh Hùng 7 Hàn Quốc
2/2018 Phát huy hiệu quả nguồn lực tài chính phục vụ phát triển của Singapore và Hàn Quốc giai đoạn 1961-1979 Nguyễn Thị Thu Hường 61 Hàn Quốc
1/2018 Chính sách thu hút chất xám kiều dân để phát triển khoa học và công nghệ của Hàn Quốc trong giai đoạn 1980-1996 Phạm Tuấn Anh - Phạm Mạnh Hùng 128 Hàn Quốc
1/2018 Anime - một loại hình văn hóa đại chúng tiêu biểu của Nhật Bản thời kỳ hiện đại Hạ Thị Lan Phi 117 Nhật Bản
11/2017 Tác động của đô thị hóa đến đặc điểm dân số và phúc lợi xã hội ở Hàn Quốc Lê Đình Chỉnh 164 Hàn Quốc
10/2017 Thoát bẫy thu nhập trung bình: nghiên cứu trường hợp của Hàn Quốc và gợi ý cho Việt Nam - 177 Hàn Quốc
9/2017 Giảm mức sinh ở khu vực Đông Bắc Á: những yếu tố tác động và chính sách ứng phó Nguyễn Hoài Sơn 186 Xã hội
3/2017 Nông nghiệp Nhật Bản thời Tokugawa (1600-1868) Trần Thị Tâm 297 Nhật Bản
11/2016 Cải cách giáo dục Nhật Bản - 282 Nhật Bản
10/2016 Tìm hiểu tác động của công nghiệp văn hóa Nhật Bản và Hàn Quốc đến người tiêu dùng Việt Nam (qua nghiên cứu trường hợp truyện tranh và phim hoạt hình) Hoàng Thị Thu Thủy - Nguyễn Thị Phương Lan 401 Nhật Bản
8/2016 Vai trò của người Hà Lan ở Nhật Bản giai đoạn Sakoku (1639 -1853) Nguyễn Thu Hằng 533 Nhật Bản
6/2016 Một số kinh nghiệm hướng nghiệp bậc trung học ở Nhật Bản giai đoạn sau Chiến tranh Thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 1970 Nguyễn Công Nam 339 Nhật Bản
1/2016 Nghề thủ công truyền thống ở Nhật Bản và Việt Nam: Kinh nghiệm và giải pháp bảo tồn Ngô Hương Lan - 480 Nhật Bản
8/2015 Chính sách đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Nhật Bản thời Minh Trị Nguyễn Tiến Lực 715 Nhật Bản
2/2015 Chuyển hướng đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản tại các nước ASEAN từ sau khủng hoảng tài chính Châu Á đến nay Lê Hoàng Anh 719 Nhật Bản
3/2014 Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản trong quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam: vài gợi ‎ cho giai đoạn tới Trần Văn Thọ 2126 Nhật Bản
7/2010 Đông Á tăng trưởng cao do hội nhập sâu vào các nền kinh tế thế giới Trần Văn Tùng 960 Hàn Quốc
7/2009 Hậu cần (logistics) Đông Bắc Á – nhân tố quan trọng trong thúc đẩy nhanh dịch vụ hậu cần ASEAN Phạm Thị Thanh Bình 1358 Hàn Quốc
8/2008 Một số kinh nghiệm rút ra từ mô hình công nghiệp hoá của các nước Đông Á Mai Thị Thanh Xuân, Ngô Đăng Thành 989 Hàn Quốc
3/2013 Một số vấn đề cơ bản về con đường phát triển hiện đại của nông nghiệp và nông thôn Nhật Bản - 1463 Điểm sách
8/2012 Những nền kinh tế hiện đại: Kinh tế Nhật Bản và chủ nghĩa tư bản toàn cầu - 1466 Nhật Bản
7/2012 Đối sách của Trung Quốc trước các vấn đề môi trường Phạm Thị Xuân Mai 1505 Trung Quốc
7/2012 Ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần ở xã hội Nhật Bản - 1537 Nhật Bản
12/2014 Ảnh hưởng của Nho giáo tới gia đình Hàn Quốc hiện đại Lý Xuân Chung 1081 Hàn Quốc
6/2011 Tác động của hiệp định VJEPA đối với quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản Hoàng Vĩnh Long 1762 Nhật Bản
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.