Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
4/2013 Quan hệ Mỹ - Trung Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI - 1527 Điểm sách
2/2013 Những thay đổi trong chính sách kinh tế của CHDCND Triều Tiên - 1264 Thông tin - Tư liệu
2/2013 Văn Lung – mãi mãi là quê vợ Hồ Vũ - 1288 Thông tin - Tư liệu
9/2012 Sức mạnh mềm Trung Quốc và khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực Đông Bắc Á Hạ Thị Lan Phi 1277 Chính trị - An ninh
4/2012 Sự ủng hộ đối với Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đạt mức cao từ sau chiến tranh - 1189 Nhật Bản
3/2012 Quan hệ ngoại thương Nhật Bản - Trung Quốc 10 năm đầu thế kỷ XXI Nguyễn Thanh Bình 1428 Nhật Bản
1/2015 Cạnh tranh sức mạnh quân sự ở khu vực Đông Bắc Á trong những năm gần đây và dự báo Nguyễn Ngọc Nghiệp 1093 Hàn Quốc
12/2014 Cạnh tranh sức mạnh quân sự ở khu vực Đông Bắc Á trong những năm gần đây và dự báo Nguyễn Ngọc Nghiệp 1042 Hàn Quốc
7/2011 Chỉ số hòa bình toàn cầu của Hàn Quốc và Triều Tiên thụt lùi năm thứ ba liên tiếp - 962 Thông tin - Tư liệu
7/2011 Căn cứ Futenma không thể di dời trước năm 2014 - 978 Thông tin - Tư liệu
4/2011 Trung Quốc công bố sách trắng về quốc phòng năm 2010 - 972 Thông tin - Tư liệu
2/2011 Nguồn nhân lực chất lượng cao dưới góc nhìn của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam Nguyễn Thị Anh Đào 1496 Nhật Bản
2/2011 Hàn Quốc và Nhật Bản thảo luận về hiệp ước quân sự - 945 Thông tin - Tư liệu
2/2001 Lực lượng quân sự Nhật Bản - Nửa thế kỷ nhìn lại Phan Thanh Tĩnh 968 Hàn Quốc
12/2010 Nhật Bản hỗ trợ 188,1 tỷ yên cho quân Mỹ đến năm 2016 - 2028 Nhật Bản
/2006 Hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Nga và Hàn Quốc Phạm Quỳnh Hương - 1098 Hàn Quốc
12/2012 Những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Việt Nam và Hàn Quốc sau chiến tranh lạnh Park Non Wan 1222 Hàn Quốc
7/2010 SỰ CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA HÀN QUỐC NHỮNG GỢI Ý VÀ LIÊN HỆ VỚI VIỆT NAM Võ Hải Thanh - 1014 Hàn Quốc
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.