Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
9/2017 Mẫu người phụ nữ phi truyền thống trong truyện truyền kỳ Việt Nam và Hàn Quốc (nghiên cứu trường hợp Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ và Kim Ngao tân thoại của Kim Thời Tập) Lê Văn Tấn - Kimki Hyun 218 Hàn Quốc
9/2017 Văn hóa Chaebol Hàn Quốc - 220 Hàn Quốc
11/2015 Quan hệ cha mẹ - con cái qua tục ngữ của người Việt và người Hàn Nguyễn Thị Hồng Hạnh 778 Hàn Quốc
7/2015 Vị thế của người phụ nữ trong xã hội Nho giáo Chosun và mối liên hệ với vấn đề người mẹ đơn thân tại Hàn Quốc hiện nay Nguyễn Thị Thu Vân 1021 Hàn Quốc
7/2015 Ishida Baigan (1685-1739) và tác phẩm “Đô bi vấn đáp” Kiều Hồng Hạnh 787 Nhật Bản
3/2015 Địa vị người phụ nữ ở Việt Nam và Triều Tiên thế kỷ XV qua khảo sát Quốc triều hình luật và Kinh quốc đại điển Nguyễn Thị Thu Thủy 981 Hàn Quốc
4 /2014 Quá trình “văn minh hóa giáo dục” ở Nhật Bản nửa cuối thế kỷ XIX – Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Lê Tùng Lâm - Lê Hắc Tùng 1835 Nhật Bản
10/2013 Sự phản tỉnh về trách nhiệm Nho sĩ của phái Thực học thời Choseon qua văn chương Pak Ch’i Weon Phan Thị Thu Hiền 2045 Hàn Quốc
10/2013 Sự phản tỉnh về trách nhiệm Nho sĩ của phái Thực học thời Choseon qua văn chương Pak Ch'i Weon Phan Thị Thu Hiền 1281 Hàn Quốc
3/2009 Tục trọng xỉ trong văn bản hương ước chữ Hán Triều Tiên thế kỷ XVII, XVIII Đỗ Thị Hà Thơ 1027 Hàn Quốc
6/2012 Nho giáo và võ sĩ đạo Nhật Bản Phạm Hồng Thái 3071 Nhật Bản
12/2014 Ảnh hưởng của Nho giáo tới gia đình Hàn Quốc hiện đại Lý Xuân Chung 1080 Hàn Quốc
8/2014 Vai trò của nữ giới trong nền kinh tế Hàn Quốc hiện nay Lê Thị Việt Hà 1043 Hàn Quốc
1/2014 Tương đồng về tiến trình lịch sử văn học trung đại Việt – Hàn Nguyễn Hữu Sơn 1115 Hàn Quốc
1/2011 Lịch sử tôn giáo Nhật Bản - 1250 Điểm sách
4/1996 Nhân tố văn hóa Nho giáo trong cất cánh kinh tế ở Đông Á Trần Độ 929 Hàn Quốc
3/2001 Tìm hiểu vấn đề Nho giáo du nhập vào Hàn Quốc Lý Xuân Chung 1344 Hàn Quốc
6/1999 Vài nét về tư tưởng Nho giáo ở Hàn Quốc Lê Ngọc Quế 2086 Hàn Quốc
8/2012 Vài nét về sự phát triển giáo dục trên Bán đảo Hàn thời Cao Ly Lê Thị Nhuấn - Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1509 Hàn Quốc
11/2011 Vấn đề giáo dục con người trong hương ước chữ Hán thời Choson thế kỷ thứ XVII-XVIII Đỗ Thị Hà Thơ 973 Hàn Quốc
9/2011 Vài nét về sự phát triển giáo dục trên Bán đảo Hàn thời Tân La thống nhất Nguyễn Ngọc Quế 925 Hàn Quốc
7/2009 Một số nhận định về ảnh hưởng của Khổng giáo đối với sự phát triển của Cheobol Hàn Quốc Nguyễn Thị Thu Hường 989 Hàn Quốc
3/2013 Một vài so sánh về chế độ khoa cử giữa Triều Lý của Việt Nam và triều Cao Ly của Hàn Quốc Bùi Thị Thoa 2127 Hàn Quốc
1/2013 Tương đồng trong tiến trình lịch sử văn học trung đại Việt - Hàn Nguyễn Hữu Sơn 904 Hàn Quốc
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.