Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
3/2017 Con đường củng cố an ninh và hợp tác ở Đông Á - 242 Điểm sách
9/2016 Những điều chỉnh mới trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc từ sau Đại hội Đảng lần thứ 18 Phí Hồng Minh 407 Chính trị - An ninh
10/2015 Quan hệ Trung Quốc – Triều Tiên thời Minh xét dưới góc độ trao đổi các đoàn sứ thần Đỗ Tiến Quân 933 Lịch sử
10/2015 Vấn đề Triều Tiên trong chính sách đối ngoại xâm lược thuộc địa của Nhật Bản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Nguyễn Phương Mai 688 Nhật Bản
8/2014 Điểm lại chính sách ngoại giao của Nhật Bản đối với khu vực Đông Nam Á qua các đời thủ tướng Lê Hoàng Anh 1464 Nhật Bản
2/2013 Chính sách ngoại giao văn hóa của Nhật Bản từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay Hạ Thị Lan Phi 1261 Nhật Bản
9/2012 Trung Quốc tăng trưởng và chuyển đổi kinh tế - 1988 Điểm sách
4/2012 Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hai mươi năm đầu thế kỷ XXI - 2549 Điểm sách
4/2011 Trung Quốc công bố sách trắng về quốc phòng năm 2010 - 972 Thông tin - Tư liệu
12/2010 Quan hệ ngoại giao của Nhật Bản với các nước Âu Mỹ trong thập niên đầu thế kỷ XXI Ngô Hương Lan 1672 Nhật Bản
10/2009 Hàn Quốc: An ninh năng lượng và sự điều chỉnh chính sách ngoại giao năng lượng Thu Hường - 1470 Chính trị - An ninh
5/2008 Toàn cầu hoá và chính sách ngoại giao kinh tế của Hàn Quốc trong thập niên cuối thế kỷ XX Trần Thị Duyên 1065 Hàn Quốc
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.