Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
2/2017 Bước tiến trong quan hệ Nhật Bản – Hàn Quốc Phan Cao Nhật Anh 334 Nhật Bản
2/2017 Tiến trình mở cửa và giao lưu văn hóa – xã hội của Hàn Quốc đối với Nhật Bản từ sau Chiến tranh Lạnh Phan Thị Anh Thư 325 Nhật Bản
2/2017 Chính sách thúc đẩy chức năng kinh tế gia đình của Nhật Bản Nguyễn Chiến Thắng - Vũ Hoàng Linh 288 Nhật Bản
2/2017 Nhật Bản trước quyết định rút khỏi TTP của Mỹ: ảnh hưởng kinh tế và phương hướng đối phó Đỗ Thị Ánh 247 Nhật Bản
2/2017 Đào tạo nhân sự công của Nhật Bản và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh 253 Nhật Bản
2/2017 Kết cấu cốt truyện trong bộ ba tiểu thuyết Xứ tuyết, Ngàn cánh hạc, Cố đô của Yasunari Kawabata Nguyễn Thị Huân 318 Nhật Bản
2/2017 Quan hệ Nhật Bản – Myanmar giai đoạn 2011-2016 Hoàng Thị Minh Hoa - Dương Thị Thúy Hiền 278 Nhật Bản
2/2017 Một vài so sánh về đặc điểm vốn xã hội của người Việt Nam và người Hàn Quốc Cao Thị Hải Bắc 280 Hàn Quốc
2/2017 Việt Nam – sự tin tưởng sâu sắc đối với Nhật Bản - 267 Nhật Bản
2/2017 Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng 4 quý liên tiếp - 229 Nhật Bản
2/2017 Trung Quốc ngừng nhập khẩu than từ Triều Tiên - 277 Trung Quốc
2/2017 Phụ nữ Hàn Quốc gặp khó khăn khi trở lại làm việc sau thời gian gián đoạn sự nghiệp - 214 Hàn Quốc
2/2017 Xã hội Hàn Quốc truyền thống và biến đổi - 357 Hàn Quốc
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.