Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
6/2016 Bài phát biểu của Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tại buổi thăm và làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ngày 18/5/2016 182 Chính trị - An ninh
6/2016 Diễn văn của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2016 GS. TS. Nguyễn Quang Thuấn 186 Chính trị - An ninh
6/2016 Abenomics với nền kinh tế Nhật Bản: vấn đề và triển vọng Phạm Quý Long - Nguyễn Thị Thu Nga 320 Nhật Bản
6/2016 Cải cách nền hành chính công tại Nhật Bản Phạm Thái Quốc - Hạ Thu Quyên 360 Nhật Bản
6/2016 Bảo hiểm chăm sóc dài hạn ở Hàn Quốc: thành tựu và vấn đề Trần Thị Nhung 507 Hàn Quốc
6/2016 Vai trò của công nghiệp văn hóa qua trường hợp Nhật Bản và một số gợi mở đối với Việt Nam Phạm Thu Thủy 245 Kinh tế
6/2016 Thúc đẩy vai trò của truyền thông trong hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản Nguyễn Chí Thảo 425 Nhật Bản
6/2016 Ảnh hưởng của tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi đến quá trình chuyển biến tư tưởng của tầng lớp nho sĩ ở Việt Nam đầu thế kỷ XX Dương Thị Nhẫn - Hữu Thị Hồng Hoa - Hà Thị Thu Hằng 337 Nhật Bản
6/2016 Một số kinh nghiệm hướng nghiệp bậc trung học ở Nhật Bản giai đoạn sau Chiến tranh Thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 1970 Nguyễn Công Nam 339 Nhật Bản
6/2016 Văn học dịch Hàn Quốc ở Việt Nam: diện mạo và những vấn đề Trần Xuân Tiến 252 Văn hóa
6/2016 Chương trình tìm hiểu Hàn Quốc dành cho những người làm công tác giáo dục tại Việt Nam lần thứ 13 - 324 Hàn Quốc
6/2016 KDI hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2016 - 299 Hàn Quốc
6/2016 Sự hình thành Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tác động đối với các nước Đông Bắc Á - 328 Điểm sách
6/2016 Tổng thư mục nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam - 363 Hàn Quốc
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.