Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
10/2015 Các vấn đề lịch sử - văn hóa – xã hội trong giao lưu Việt Nam - Nhật Bản - 685 Điểm sách
10/2015 Nhật Bản đề nghị cắt giảm các chi phí bảo dưỡng các căn cứ quân sự của Mỹ - 607 Nhật Bản
10/2015 Made in Japan - 529 Điểm sách
9/2015 Chiến lược đối ngoại của Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình Trương Xuân Định 1704 Chính trị - An ninh
9/2015 Đánh giá chính sách “Ánh dương” của Hàn Quốc đối với CHDCND Triều Tiên Phan Thị Anh Thư 1495 Hàn Quốc
9/2015 Cải cách Abenomics và vấn đề nợ công Nhật Bản Phạm Quý Long 670 Nhật Bản
9/2015 Phát triển đối tác công tư: Kinh nghiệm Hàn Quốc Nguyễn Hồng Giang 789 Hàn Quốc
9/2015 Sự phát triển của kinh tế vĩ mô và tài chính của Mông Cổ những thập niên sau cải cách 1990 Otgonbaatar Byambaa - Tsengellkham Byambaa 806 Kinh tế
9/2015 Tự do hiệp hội tại Nhật Bản: Khuôn khổ pháp lý và triển vọng Nguyễn Văn Quân 537 Xã hội
9/2015 Khuynh hướng kết hôn muộn và không kết hôn của phụ nữ Nhật Bản: Nhìn từ sự thay đổi quan niệm về hôn nhân Bùi Bích Vân - Nguyễn Hồng Ngát 681 Nhật Bản
9/2015 Tham vọng của đế chế Mông Nguyên đối với khu vực Đông Nam Á (thế kỷ XIII – đầu thế kỷ XIV) Bùi Thị Ánh Vân 812 Lịch sử
9/2015 Thách thức ngoại giao của Hàn Quốc: Quan hệ với Trung Quốc và Mỹ - 791 Hàn Quốc
9/2015 Hàn Quốc thu hút đầu tư nước ngoài qua mạng lưới hiệp định thương mại tự do - 687 Hàn Quốc
9/2015 Quản lý rủi ro nợ công Nhật Bản - 816 Nhật Bản
8/2015 Những chủ thể chủ yếu trong cơ chế ban hành quyết sách đối ngoại của Trung Quốc hiện na Trần Thọ Quang 771 Chính trị - An ninh
8/2015 Tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững về kinh tế của Hàn Quốc Võ Thị Minh Lệ 903 Hàn Quốc
8/2015 Chính sách đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Nhật Bản thời Minh Trị Nguyễn Tiến Lực 707 Nhật Bản
8/2015 Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao của Nhật Bản (từ 1990 đến nay) Hoàng Minh Lợi 675 Nhật Bản
8/2015 Khái quát về nền công nghiệp Manga của Nhật Bản Hạ Thị Lan Phi 823 Nhật Bản
8/2015 Về các tổ chức cách mạng do Tôn Trung Sơn thành lập ở Nhật Bản Nguyễn Thị Hương 816 Lịch sử
8/2015 Tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi đối với Nhật Bản thời cận đại Nguyễn Minh Nguyên 695 Nhật Bản
8/2015 Biểu tượng trong tiểu thuyết Mạc Ngôn Tạ Thị Thủy 844 Văn hóa
8/2015 IAEA: Ung thư trẻ em từ sự cố Fukushima có thể không tăng song phạm vi phơi nhiễm bức xạ không rõ ràng - 568 Nhật Bản
8/2015 Tăng trưởng của Hàn Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm qua - 623 Hàn Quốc
8/2015 60 năm quan hệ Việt Nam - Mông Cổ - 755 Điểm sách
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.