Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
5/2015 Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á và công tác nghiên cứu Hàn Quốc: nhìn lại những chặng đường Nguyễn Thị Thắm 809 Hàn Quốc
5/2015 Nhìn lại thực trạng nghiên cứu Korea trong lĩnh vực kinh tế và chính trị được đăng tải trên Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á (1995-2015) Phạm Quý Long 903 Hàn Quốc
5/2015 Điểm lại những nghiên cứu về kinh tế Hàn Quốc trên Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á Võ Hải Thanh 1105 Hàn Quốc
5/2015 Nghiên cứu văn học Hàn Quốc trên Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á: 20 năm nhìn lại Lý Xuân Chung 996 Hàn Quốc
5/2015 Về các công trình nghiên cứu xã hội trên Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á Trần Thị Nhung 869 Xã hội
5/2015 Một số suy nghĩ về giá trị văn hóa Châu Á và vai trò của các trường đại học trong việc xây dựng môi trường văn hóa, hợp tác nghiên cứu khu vực Nguyễn Văn Kim 782 Văn hóa
5/2015 Nhìn lại chính sách an ninh của Nhật Bản thời kỳ Chiến tranh Lạnh Trương Việt Hà 836 Nhật Bản
4/2015 Nhìn lại chính sách “Tầm nhìn 3000, phi hạt nhân hóa và mở cửa” của Hàn Quốc đối với Triều Tiên Phan Thị Anh Thư 1153 Hàn Quốc
4/2015 Nhìn lại chính sách an ninh của Nhật Bản thời kỳ Chiến tranh Lạnh Trương Việt Hà 765 Nhật Bản
4/2015 Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và những toan tính của Nhật Bản Đỗ Thị Ánh 851 Nhật Bản
4/2015 Khôi phục các ngành công nghiệp địa phương thông qua phát triển chuyên sâu, tiếp thị và mở rộng: kinh nghiệm của Đài Loan Vũ Hùng Cường 843 Kinh tế
4/2015 Khả năng tham gia của Đài Loan trong Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) Phí Hồng Minh 899 Kinh tế
4/2015 Việt Nam và Nhật Bản trong cuộc kháng chiến chống Nguyên thế kỷ XIII Nguyễn Thu Hiền 871 Nhật Bản
4/2015 Quan hệ thương mại của Vương quốc Ryukyu với Trung Quốc thời Trung đại Lê Thị Khánh Ly 976 Nhật Bản
4/2015 Hàn Lưu trong đời sống văn hóa của người Việt Nam Trần Thị Hường - Cao Thị Hải Bắc 933 Hàn Quốc
4/2015 Sự ra đời của thuật ngữ “Nhà vệ sinh của công chúng" ở Nhật Bản thời Cận đại Dương Thu Hà 885 Nhật Bản
3/2015 Chiến lược của Trung Quốc trong việc từng bước thôn tính Biển Đông Đinh Tiến Hiếu 818 Chính trị - An ninh
3/2015 Trung Quốc và tham vọng xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông Huỳnh Tâm Sáng 884 Chính trị - An ninh
3/2015 Vai trò tạo lập các điều kiện để phát triển kinh tế tri thức của chính phủ Hồng Kông và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Nguyễn Thị Giang 910 Kinh tế
3/2015 Chính sách, biện pháp cải cách an sinh xã hội năm 2012 liên quan đến người cao tuổi Nhật Bản Trần Thị Nhung 800 Nhật Bản
3/2015 Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản và phát triển mạng lưới sản xuất trong công nghệ chế tạo tại Đông Á Trần Thị Ngọc Quyên 721 Nhật Bản
3/2015 Sự liên hợp, hỗ trợ đấu tranh cách mạng của nhân dân hai nước Trung – Việt trong thời kỳ Tôn Trung Sơn đến Việt Nam Nguyễn Thị Hương 932 Lịch sử
3/2015 Ảnh hưởng của Bộ luật dân sự Pháp đối với Bộ luật dân sự đầu tiên của Nhật Bản Nguyễn Văn Quân 1033 Nhật Bản
3/2015 Tính cách dân tộc Hàn Quốc qua truyện cổ dân gian từ điểm nhìn Phân tâm học Folklore Nguyễn Hữu Tấn 1154 Hàn Quốc
3/2015 Địa vị người phụ nữ ở Việt Nam và Triều Tiên thế kỷ XV qua khảo sát Quốc triều hình luật và Kinh quốc đại điển Nguyễn Thị Thu Thủy 980 Hàn Quốc
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.