Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
8/2015 Những chủ thể chủ yếu trong cơ chế ban hành quyết sách đối ngoại của Trung Quốc hiện na Trần Thọ Quang 778 Chính trị - An ninh
8/2015 Tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững về kinh tế của Hàn Quốc Võ Thị Minh Lệ 908 Hàn Quốc
8/2015 Chính sách đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Nhật Bản thời Minh Trị Nguyễn Tiến Lực 715 Nhật Bản
8/2015 Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao của Nhật Bản (từ 1990 đến nay) Hoàng Minh Lợi 679 Nhật Bản
8/2015 Khái quát về nền công nghiệp Manga của Nhật Bản Hạ Thị Lan Phi 826 Nhật Bản
8/2015 Về các tổ chức cách mạng do Tôn Trung Sơn thành lập ở Nhật Bản Nguyễn Thị Hương 824 Lịch sử
8/2015 Tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi đối với Nhật Bản thời cận đại Nguyễn Minh Nguyên 697 Nhật Bản
8/2015 Biểu tượng trong tiểu thuyết Mạc Ngôn Tạ Thị Thủy 896 Văn hóa
8/2015 IAEA: Ung thư trẻ em từ sự cố Fukushima có thể không tăng song phạm vi phơi nhiễm bức xạ không rõ ràng - 571 Nhật Bản
8/2015 Tăng trưởng của Hàn Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm qua - 625 Hàn Quốc
8/2015 60 năm quan hệ Việt Nam - Mông Cổ - 759 Điểm sách
8/2015 Nhật Bản cận đại - 703 Nhật Bản
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.