Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
3/2015 Chiến lược của Trung Quốc trong việc từng bước thôn tính Biển Đông Đinh Tiến Hiếu 825 Chính trị - An ninh
3/2015 Trung Quốc và tham vọng xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông Huỳnh Tâm Sáng 889 Chính trị - An ninh
3/2015 Vai trò tạo lập các điều kiện để phát triển kinh tế tri thức của chính phủ Hồng Kông và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Nguyễn Thị Giang 920 Kinh tế
3/2015 Chính sách, biện pháp cải cách an sinh xã hội năm 2012 liên quan đến người cao tuổi Nhật Bản Trần Thị Nhung 802 Nhật Bản
3/2015 Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản và phát triển mạng lưới sản xuất trong công nghệ chế tạo tại Đông Á Trần Thị Ngọc Quyên 727 Nhật Bản
3/2015 Sự liên hợp, hỗ trợ đấu tranh cách mạng của nhân dân hai nước Trung – Việt trong thời kỳ Tôn Trung Sơn đến Việt Nam Nguyễn Thị Hương 940 Lịch sử
3/2015 Ảnh hưởng của Bộ luật dân sự Pháp đối với Bộ luật dân sự đầu tiên của Nhật Bản Nguyễn Văn Quân 1035 Nhật Bản
3/2015 Tính cách dân tộc Hàn Quốc qua truyện cổ dân gian từ điểm nhìn Phân tâm học Folklore Nguyễn Hữu Tấn 1159 Hàn Quốc
3/2015 Địa vị người phụ nữ ở Việt Nam và Triều Tiên thế kỷ XV qua khảo sát Quốc triều hình luật và Kinh quốc đại điển Nguyễn Thị Thu Thủy 982 Hàn Quốc
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.