Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
1/2015 To Readers - 142 Thông tin - Tư liệu
1/2015 Identifying the Limitations of China’s Cultural Soft Power through Public Reaction in Some East Asian Countries in the Recent Years Nguyen Thi Thu Phuong 221 Chính trị - An ninh
1/2015 Japan’s Policy Adjustments towards Vietnam in Cooperation in Trade, Investment and ODA since 2000 Tran Quang Minh 184 Nhật Bản
1/2015 Japan’s Approach to TPP Pham Quy Long 222 Nhật Bản
1/2015 Reforming Structure of Vietnam-China Import and Export: Lessons from some Southeast Asian Countries Nguyen Thi Nhat Thu 190 Kinh tế
1/2015 Some Thoughts on Asian Cultural Values and the Roles of Universities in Building a Cultural Environment and Regional Research Cooperation Nguyen Van Kim 146 Nghiên cứu khu vực
1/2015 Comparative Research on Some Main Elements of Corporate Culture in Japan and Vietnam Nguyen Thi Ngoc Anh 197 Nhật Bản
1/2015 Vietnamese and Korean Women Status in the 15th Century Revealed in Hong Duc Code and Six Codes of Governance Nguyen Thi Thu Thuy 187 Hàn Quốc
1/2015 An ninh con người - một khái niệm an ninh mới ở Đông Á Nguyễn Thị Thùy Trang 1194 Chính trị - An ninh
1/2015 Đổi mới cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu Việt – Trung: Bài học từ một số nước Đông Nam Á Nguyễn Thị Nhật Thu 1754 Kinh tế
1/2015 Liên kết kinh tế Đông Á: Vài nét về lí luận và thực tiễn Đỗ Thị Ánh 1255 Kinh tế
1/2015 Sự phát triển của một số ngành công nghiệp kỹ thuật cao và tác động của nó đối với đào tạo nghề ở Nhật Bản trong thời kỳ 1952-1973 Võ Thị Hoàng Ái 1084 Nhật Bản
1/2015 Nỗ lực duy trì tiếng Việt của các gia đình người Việt Nam tại Nhật Bản Thân Thị Mỹ Bình 1097 Nhật Bản
1/2015 Ảnh hưởng của tư tưởng duy tân về giáo dục của Yukichi Fukuzawa đối với xã hội Nhật Bản Dương Thị Nhẫn 1106 Nhật Bản
1/2015 Nhật Bản xúc tiến tuyển dụng nhân viên điều dưỡng nước ngoài - 1070 Nhật Bản
1/2015 Nhật Bản và Trung Quốc cạnh tranh trong các dự án xây dựng ở Châu Á - 1116 Nhật Bản
1/2015 Koreana - Tạp chí online về văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc đến với độc giả Việt Nam - 1239 Hàn Quốc
1/2015 Diễn văn chúc mừng năm mới 2015 của Tổng thống Park Geun-hye - 1126 Hàn Quốc
1/2015 Chính sách của Hàn Quốc đối với Nhật Bản trên lĩnh vực chính trị, ngoại giao từ 1998 đến 1912 Hoàng Thị Minh Hoa - Phan Thị Anh Thư 1021 Hàn Quốc
1/2015 Cạnh tranh sức mạnh quân sự ở khu vực Đông Bắc Á trong những năm gần đây và dự báo Nguyễn Ngọc Nghiệp 1093 Hàn Quốc
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.