Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
2/2015 Vietnam – North Korea Relations: Some Remarks over the Last 65 years and Prospects Tran Quang Minh 158 Hàn Quốc
2/2015 Strategic Perspectives in the East Sea Dang Xuan Thanh 171 Chính trị - An ninh
2/2015 Why Did Japan Choose TPP and Expedite TPP Negotiations? Nguyen Van Quang - Pham Quy Long 220 Nhật Bản
2/2015 The Trans-Pacific Partnership: China’s Perspective and Response Duong Minh Tuan 171 Kinh tế
2/2015 New Religion Trend in Japan and Vietnam: Similarities and Differences Pham Hong Thai 159 Nhật Bản
2/2015 Vietnam – China Connection and Revolution Struggle Support During Sun Yat-sen in Vietnam Nguyen Thi Huong 186 Lịch sử
2/2015 Traditional Craftsmanship in Japan and Vietnam: Experience of and Measures for Conservation Ngo Huong Lan 167 Nhật Bản
2/2015 Vietnam Families’ Efforts to Maintain Mother Tongue Language in Japan Than Thi My Binh 188 Nhật Bản
2/2015 Issues of Vietnamese and Korean Family Names Cao Thi Thanh Tam - Duong Thi Thanh Phuong 161 Hàn Quốc
1/2015 To Readers - 138 Thông tin - Tư liệu
11/2015 Vietnam Review of Northeast Asian Studies: Twenty Years of Building and Developing Pham Hong Thai 157 Nghiên cứu khu vực
11/2015 China’s Strategy to Gradually Seize the East Sea Dinh Tien Hieu 195 Chính trị - An ninh
1/2015 Identifying the Limitations of China’s Cultural Soft Power through Public Reaction in Some East Asian Countries in the Recent Years Nguyen Thi Thu Phuong 208 Chính trị - An ninh
1/2015 Japan’s Policy Adjustments towards Vietnam in Cooperation in Trade, Investment and ODA since 2000 Tran Quang Minh 171 Nhật Bản
1/2015 Japan’s Approach to TPP Pham Quy Long 207 Nhật Bản
1/2015 Reforming Structure of Vietnam-China Import and Export: Lessons from some Southeast Asian Countries Nguyen Thi Nhat Thu 183 Kinh tế
1/2015 Some Thoughts on Asian Cultural Values and the Roles of Universities in Building a Cultural Environment and Regional Research Cooperation Nguyen Van Kim 143 Nghiên cứu khu vực
1/2015 Comparative Research on Some Main Elements of Corporate Culture in Japan and Vietnam Nguyen Thi Ngoc Anh 193 Nhật Bản
1/2015 Vietnamese and Korean Women Status in the 15th Century Revealed in Hong Duc Code and Six Codes of Governance Nguyen Thi Thu Thuy 180 Hàn Quốc
12/2015 An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế Đặng Xuân Thanh - Nguyễn Mạnh Hùng 721 Chính trị - An ninh
12/2015 Cạnh tranh Trung – Nhật trong những năm gần đây (giai đoạn 2010-2015) Nguyễn Ngọc Nghiệp 950 Nhật Bản
12/2015 Cách tiếp cận đa phương hóa đối với các tiến trình liên kết Đông Á và Châu Á – Thái Bình Dương Dương Minh Tuấn 740 Kinh tế
12/2015 Một số tác động của Hàn lưu đối với Việt Nam: nhìn từ góc độ kinh tế Nguyễn Thị Thắm 793 Hàn Quốc
12/2015 Việc làm không ổn định của người lao động nước ngoài tại Nhật Bản Phan Cao Nhật Anh 644 Nhật Bản
12/2015 Vấn đề thương mại triều cống trong quan hệ Minh - Đại Việt (1368-1644) Nguyễn Thị Kiều Trang 770 Lịch sử
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.