Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
12/2012 Lời tựa của Ngài Ha Chan-ho - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Ha Chan-ho 1174 Hàn Quốc
12/2012 Nghiên cứu so sánh tôn giáo Việt Nam và Hàn Quốc: những nhận xét bước đầu Phạm Hồng Thái 1222 Hàn Quốc
12/2012 Lời tựa của Ngài Ha Chan-ho - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam - 1301 Hàn Quốc
12/2012 Hàn Quốc thời kỳ phát triển bứt phá - 1613 Hàn Quốc
12/2012 Cạnh tranh quyền lực giữa các đảng chính trị chủ yếu ở Nhật Bản hiện nay Nguyễn Ngọc Nghiệp 1309 Nhật Bản
12/2012 Những chính sách của Hàn Quốc làm gia tăng quyền lực mềm Lý Xuân Chung 922 Hàn Quốc
12/2012 Những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Việt Nam và Hàn Quốc sau chiến tranh lạnh Park Non Wan 1222 Hàn Quốc
12/2012 Dịch văn học và văn học dịch Hàn Quốc Phan Thị Thu Hiền 888 Hàn Quốc
12/2012 Vương triều họ Lý Việt Nam và cội nguồn dòng họ Lý Hàn Quốc Yu In-sun 842 Hàn Quốc
12/2012 Vài nét về phong trào dân tộc ở Việt Nam và Choson thời cận đại Lê Đình Chỉnh 789 Hàn Quốc
12/2012 Một số vấn đề sử dụng thuật ngữ ngôn ngữ học trong giảng dậy và nghiên cứu tiếng Hàn tại Việt Nam Lưu Tuấn Anh 900 Hàn Quốc
12/2012 Saman trong văn hóa Việt - Hàn Bùi Thị Thoa 945 Hàn Quốc
12/2012 Sự thân thiện đặc biệt giữa sứ giả Việt Nam và sứ giả Hàn Quốc trong các chuyến đi sứ Trung Quốc Lý Xuân Chung 1462 Hàn Quốc
12/2012 Chính sách tăng trưởng xanh của Hàn Quốc và những thách thức đặt ra Võ Hải Thanh 949 Hàn Quốc
12/2012 Ảnh hưởng của quan hệ xã hội đối với chính trị Hàn Quốc: Quan hệ đồng hương và hình thái bầu cử cục bộ địa phương Nguyễn Thị Thắm 932 Hàn Quốc
12/2012 Vương triều nhà Lý Việt Nam và cuội nguồn dòng họ Lý Tinh Thiện Hàn Quốc Yu In-Sun 1071 Hàn Quốc
12/2012 20 năm quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc: Những dấu ấn đáng ghi nhận Trần Quang Minh 1458 Hàn Quốc
12/2012 20 NĂM QUAN HỆ VIỆT NAM - HÀN QUỐC: MỘT SỐ THÀNH TỰU NỔI BẬT VÀ TRIỂN VỌNG Trần Quang Minh 1820 Hàn Quốc
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.