Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
6/2011 Thảm họa động đất, sóng thần và sự cố hạt nhân tại Fukushima – một số tác động kinh tế chủ yếu đối với Nhật Bản và khu vực Đông Bắc Á Phạm Quý Long 1454 Hàn Quốc
6/2011 Quá trình đổi mới và triển vọng kinh tế Mông Cổ Nguyễn Hữu Thăng 2056 Kinh tế
6/2011 Một số vấn đề về tiếp nhận văn học Đài Loan tại Việt Nam Hà Văn Lưỡng 1654 Văn hóa
6/2011 Tác động của hiệp định VJEPA đối với quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản Hoàng Vĩnh Long 1762 Nhật Bản
6/2011 Về 9 văn bản thông thương giữa Chúa Trịnh Đàng Ngoài và Nhật Bản thế kỷ XVIII Nguyễn Huy Khuyến 1553 Nhật Bản
6/2011 Sự biến đổi trong quan hệ quốc tế Đông Á giữa thế kỷ XIX: Quan hệ giữa Việt Nam, Triều Tiên với Trung Quốc Nguyễn Tiến Lực 1602 Quan hệ quốc tế
6/2011 Thảm họa động đất, sóng thần và sự cố hạt nhân ở Fukushima - Một số tác động kinh tế chủ yếu đối với Nhật Bản và khu vực Đông Bắc Á Phạm Quý Long 1147 Nhật Bản
6/2011 Nhật Bản với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Lào và Campuchia - 1056 Điểm sách
6/2011 Người Đài Loan mua nhà ở Trung Quốc đại lục - 1042 Thông tin - Tư liệu
6/2011 Ảnh hưởng của động đất ở Nhật Bản tới các doanh nghiệp Hàn Quốc - 1022 Thông tin - Tư liệu
6/2011 Khuyến khích người nước ngoài giỏi chuyên môn đến làm việc tại Nhật Bản - 964 Thông tin - Tư liệu
6/2011 Những dấu hiệu phục hồi kinh tế của Nhật Bản sau động đất - 1008 Thông tin - Tư liệu
6/2011 Biến đổi khí hậu ở Hàn Quốc: tác động và ứng phó Phạm Thị Xuân Mai 1118 Hàn Quốc
6/2011 Về chế độ bảo hiểm chăm sóc lâu dài ở Hàn Quốc Trần Thị Nhung 1001 Hàn Quốc
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.