Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
1/2011 Lịch sử tôn giáo Nhật Bản - 1251 Điểm sách
1/2011 Thông báo về việc bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á nhiệm kỳ 2010-2015 - 982 Thông tin - Tư liệu
1/2011 Gặp mặt đầu xuân và chúc mừng Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á - 970 Thông tin - Tư liệu
1/2011 Khủng hoảng tài chính toàn cầu và những điều chỉnh chính sách, mô hình phát triển ở các quốc gia Nguyễn Xuân Thắng 1171 Kinh tế
1/2011 Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Nhật Bản: Thực trạng và giải pháp Phạm Thị Thanh Bình - Lê Minh Tâm 1421 Nhật Bản
1/2011 Người lao động nước ngoài ở Nhật Bản Phan Cao Nhật Anh 1203 Nhật Bản
1/2011 Kinh tế Nhật Bản năm 2010: Phục hồi khó khăn và chậm dần Lưu Ngọc Trịnh 1174 Nhật Bản
1/2011 Đóng góp của Nhật Bản trong phát triển kinh tế và xã hội của ba nước Đông Dương giai đoạn 1991-2005 Hoàng Thị Minh Hoa 1642 Nhật Bản
1/2011 Những tiền đề cho chính sách công nghiệp văn hóa Nhật Bản cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI Hạ Thị Lan Phi 1485 Nhật Bản
1/2011 Vai trò của Nhật Bản đối với tiến trình liên kết ở Đông Á Ngô Phương Anh 1762 Nhật Bản
1/2011 Quan hệ Nhật Bản - Thái Lan trước và trong Chiến tranh Thế giới thứ hai Lê Thị Anh Đào 1594 Nhật Bản
1/2011 Tìm hiểu giáo phái Omoto ở Nhật Bản Nguyễn Ngọc Phương Trang 1200 Nhật Bản
1/2011 Những điểm chung thú vị giữa Tú Xương (Việt Nam) và Kim Sat Kat (Hàn Quốc) Lý Xuân Chung 879 Hàn Quốc
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.