Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
10 /2010 CẢI CÁCH GIÁO DỤC TẠI NHẬT BẢN VÀ HÀN QUỐC 10 NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI: NHỮNG VẤN ĐỀ NỔI BẬT VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM Lý Xuân Chung 1864 Nhật Bản
10 /2010 MÔI TRƯỜNG SỐ HÓA TRONG THƯ VIỆN NHẬT BẢN VÀ KINH NGHIỆM CHO THƯ VIỆN VIỆT NAM Trần Thị Hoàng Mai 1247 Nhật Bản
10 /2010 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM CỦA NHẬT BẢN SAU KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH 2008-2009 Phan Cao Nhật Anh 1231 Nhật Bản
10 /2010 NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ NỔI BẬT CỦA NHẬT BẢN TRONG THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỶ XXI Phạm Thị Xuân Mai 1212 Nhật Bản
1/2010 QUAN NIỆM VỀ "TRÍ TUỆ" TRONG TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC THỜI KỲ TIÊN TẦN Tạ Quốc Khành - 1478 Lịch sử
2/2010 AN NINH NĂNG LƯỢNG TRUNG QUỐC: THÁCH THỨC VÀ NHỮNG CHIẾN LƯỢC Nguyễn Anh Chương - 1330 Kinh tế
12/2010 Vài nét tương đồng và dị biệt trong văn hóa ẩm thực truyền thống của người Việt và người Hàn Nguyễn Huy Khuyến 919 Hàn Quốc
12/2010 Quốc hiệu và tên gọi Korea qua các thời đại Trần Ngọc Thêm 864 Hàn Quốc
11/2010 Cải cách giáo dục tại Nhật Bản và Hàn Quốc 10 năm đầu thế kỷ XXI: Những vấn đề nổi bật và bài học cho Việt Nam Lý Xuân Chung - 1079 Xã hội
10/2010 Phân tích vĩ mô bài toán tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong giai đoạn 2011 – 2020 Phạm Quý Long - Nguyễn Thị Phi Nga 1095 Hàn Quốc
6/2010 Nghề trồng trọt và chăn nuôi truyền thống của người Hàn Lê Thị Nhuấn - 1042 Kinh tế
9/2010 Vài nét về nền giáo dục trên Bán đảo Hàn thời Tam Quốc Nguyễn Ngọc Quế 915 Hàn Quốc
8/2010 Các kiểu nhân vật trong truyện cổ tích Việt – Hàn Lưu Thị Hồng Việt 1142 Hàn Quốc
8/2010 Phong trào Làng mới ở Hàn Quốc Đinh Quang Hải 995 Hàn Quốc
7/2010 Sự chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế của Hàn Quốc: những gợi ý và liên hệ với Việt Nam Võ Hải Thanh 846 Hàn Quốc
6/2010 Quản lí nguồn nhân lực đa dạng trong doanh nghiệp Hàn Quốc Tống Thùy Linh 867 Hàn Quốc
/2010 Củng cố quan hệ với Mỹ và Nhật Bản – một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc Nguyễn Thị Ngọc 1070 Hàn Quốc
5/2010 Chính sách giáo dục ngoại ngữ của Hàn Quốc Nguyễn Thị Hoàng Yến 918 Hàn Quốc
5/2010 Thúc đẩy quan hệ kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc Ngô Xuân Bình - Đặng Khánh Toàn 1067 Hàn Quốc
3/2010 Chính sách mở cửa của Hàn Quốc đối với văn hóa đại chúng Nhật Bản Hạ Thị Lan Phi 1224 Nhật Bản
2/2010 Về Quốc hội Hàn Quốc Hồ Việt Hạnh 913 Hàn Quốc
2/2010 Tư nhân hóa và cải cách doanh nghiệp nhà nước: trường hợp của Hàn Quốc và những gợi ý cho Việt Nam Võ Hải Thanh 943 Hàn Quốc
2/2010 Hôn nhân Việt – Hàn: thực trạng và giải pháp Trần Thị Nhung 1116 Hàn Quốc
1/2010 So sánh dân ca của người Việt với dân ca của người Hàn Lưu Thị Hồng Việt 991 Hàn Quốc
1/2010 Quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc và vấn đề nhập siêu của Việt Nam Nguyễn Hồng Nhung 1470 Hàn Quốc
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.