Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
1/2010 Chữ Hiếu trong truyện Thẩm Thanh Nguyễn Huy Khuyến 1109 Hàn Quốc
6/2010 Những tương đồng và khác biệt trong “lên đồng” của người Việt và “kut” của người Hàn Bùi Thị Thoa 1431 Hàn Quốc
5/2010 Nhìn lại quá trình hợp tác của các nước nằm trong hành lang kinh tế Đông Tây (1998-2009) Nguyễn Văn Tận - Nguyễn Hoàng Huế 1023 Hàn Quốc
7/2010 Đông Á tăng trưởng cao do hội nhập sâu vào các nền kinh tế thế giới Trần Văn Tùng 960 Hàn Quốc
8/2010 Định dạng mô hình tăng trưởng ở Đông Bắc Á sau khủng hoảng 2007-2009 Phạm Quý Long 1102 Hàn Quốc
9/2010 Cải cách kinh tế ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Nguyễn Hữu Thăng 998 Hàn Quốc
12/2010 ASEAN +3 và cục diện Đông Á đương đại Lê Thị Thu Hồng 3 Hàn Quốc
12/2010 Cải thiện quan hệ với Trung Quốc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Đài Loan năm 2011 - 2217 Thông tin - Tư liệu
12/2010 Hàn Quốc mở trường công cho trẻ em đa văn hóa vào năm 2012 - 1474 Hàn Quốc
12/2010 Nhật Bản khó tìm nguồn bù đắp cho các khoản cắt giảm thuế doanh nghiệp - 1427 Nhật Bản
12/2010 Nhật Bản hỗ trợ 188,1 tỷ yên cho quân Mỹ đến năm 2016 - 2028 Nhật Bản
12/2010 Phân tích so sánh mô hình chuyển đổi kinh tế từ kế hoạch sang thị trường ở Nga và Trung Quốc A.V.Ostrovskij 1623 Kinh tế
12/2010 Quá trình "bình thường hóa" của Nhật Bản Hoàng Thị Vĩnh Quyên - Nguyễn Bình Giang 1175 Nhật Bản
12/2010 ASEAN+3 và cục diện Đông Á đương đại Lê Thị Thu Hồng 34 Nghiên cứu khu vực
12/2010 Quan hệ ngoại giao của Nhật Bản với các nước Âu Mỹ trong thập niên đầu thế kỷ XXI Ngô Hương Lan 1672 Nhật Bản
12/2010 Sự phát triển của các hợp tác xã nông nghiệp Nhật Bản và kinh nghiệm đối với Việt Nam Dương Minh Tuấn 1274 Nhật Bản
11/2010 Những mối liên hệ thương mại giữa Phi-líp-pin với khu vực Đông Bắc Á thế kỷ XVII Dương Văn Huy 1115 Kinh tế
11/2010 Ẩm thực miền núi vùng Chubu Nhật Bản Hoàng Minh Lợi 1254 Nhật Bản
11/2010 Những cách tân nghệ thuật theo hướng hiện đại hóa trong truyện ngắn của Ryunosuke Akutagawa Hoàng Xuân Vinh 1220 Nhật Bản
11/2010 Nghiên cứu Nhật Bản ở Mông Cổ Lưu Thị Thu Thủy 2192 Nhật Bản
11/2010 Quan hệ đầu tư giữa Đài Loan và Trung Quốc Phí Hồng Minh 1653 Kinh tế
11/2010 Phát triển mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Mông Cổ và Việt Nam trong những năm gần đây B. Gantuya 2099 Kinh tế
11/2010 Phát triển công nghiệp phụ trợ trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản Đinh Trung Thành 1282 Nhật Bản
10 /2010 QUAN HỆ ĐẦU TƯ GIỮA ĐÀI LOAN VÀ TRUNG QUỐC Phí Hồng Minh 1983 Kinh tế
10 /2010 PHÂN TÍCH VĨ MÔ BÀI TOÁN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA HÀN QUỐC TRONG GIAI ĐOẠN 2011-2020 Phạm Quý Long - Nguyễn Thị Phi Nga 1520 Hàn Quốc
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.