Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
3/2008 Triển vọng giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên Nguyễn Ngọc Hùng 1283 Hàn Quốc
1/2008 Các quan hệ quốc tế trọng yếu tại khu vực Đông Bắc Á năm 2007 Trần Anh Phương 1010 Hàn Quốc
4/2008 Sự suy yếu quyền lực của Mỹ ở khu vực Đông Bắc Á Jason T. Shaplen - James Laney 943 Hàn Quốc
5/2008 Mấy suy nghĩ về mô hình và cách thức tổ chức giáo dục truyền thống của các quốc gia Đông Bắc Á Nguyễn Văn Kim 1024 Hàn Quốc
8/2008 Một số kinh nghiệm rút ra từ mô hình công nghiệp hoá của các nước Đông Á Mai Thị Thanh Xuân, Ngô Đăng Thành 989 Hàn Quốc
12/2008 Tìm hiểu văn hoá Hàn Quốc trong quá trình hội nhập và bài học kinh nghiệm Lý Xuân Chung 1016 Hàn Quốc
10/2008 Nghi lễ cưới truyền thống của người Hàn Quốc Trần Mạnh Cát 1056 Hàn Quốc
7/2008 Hội nghị Thượng đỉnh G8 và tầm nhìn “Hàn Quốc toàn cầu” Kyudok Hong 1408 Hàn Quốc
7/2008 FTA Nhật Bản-Hàn Quốc: thực trạng và triển vọng Trần Thị Duyên 1092 Hàn Quốc
6/2008 Cải cách kinh tế của Hàn Quốc trong thập kỷ qua Phạm Thị Xuân Mai 951 Hàn Quốc
5/2008 Toàn cầu hoá và chính sách ngoại giao kinh tế của Hàn Quốc trong thập niên cuối thế kỷ XX Trần Thị Duyên 1065 Hàn Quốc
5/2008 Việc làm của thanh niên Hàn Quốc sau khủng hoảng kinh tế 1997 Phan Cao Nhật Anh 938 Hàn Quốc
4/2008 Sự tiếp xúc giao lưu văn hoá Việt Nam-Hàn Quốc thời trung đại: những thành tựu nghiên cứu mới Lý Xuân Chung 1055 Hàn Quốc
3/2008 Kinh tế Hàn Quốc dưới thời Tổng thống Ro-mu-hiêng Trịnh Trọng Nghĩa 1001 Hàn Quốc
1/2008 Về việc sử dụng năng lượng và ô nhiễm môi trường không khí ở Hàn Quốc Nguyễn Thị Ngọc 939 Hàn Quốc
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.