Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
5/2000 Chính sách tôn giáo và đối ngoại của chính quyền phong kiến Nhật Bản thời kỳ Azuchi-Momoyama (1573-1600) Bùi Bích Vân 1082 Hàn Quốc
4/2000 Nhìn lại chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX và hệ quả của nó Nguyễn Văn Tận 1977 Hàn Quốc
6/2000 Đông Bắc Á - Khu vực hợp tác kinh tế mới của thế kỷ XXI Hồ Châu 961 Hàn Quốc
6/2000 Quan hệ Nam - Bắc Hàn: Triển vọng tốt đẹp trong buổi giao thời thế kỷ Lý Xuân Chung 989 Hàn Quốc
5/2000 Thực trạng gần đây trong chế độ làm việc của cán bộ thư viện Hàn Quốc Trần Thị Hoàng Mai 989 Hàn Quốc
2/2000 Bổ nhiệm và bãi miễn bộ trưởng ở Hàn Quốc - Hạn chế và biện pháp khắc phục Nguyễn Thị Thắm 1016 Hàn Quốc
1/2000 Tìm hiểu về chế độ học tập và khoa cử thời Cho Son (1392 - 1910) Lý Xuân Chung 972 Hàn Quốc
1/2000 Một số giải pháp nhằm khai thác và sử dụng nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hoá ở Hàn Quốc Phạm Văn Đức 998 Hàn Quốc
5/2000 Các biện pháp kinh tế chủ yếu của chính phủ Hàn Quốc trong quá trình thống nhất bán đảo Triều Tiên Võ Hải Thanh 1018 Hàn Quốc
3/2000 Bán đảo Triều Tiên trong quan hệ quốc tế ở Đông Bắc Á sau Chiến tranh lạnh Nguyễn Văn Lịch 1198 Hàn Quốc
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.