Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
3/2016 Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII Tòa soạn Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á - 307 Chính trị - An ninh
3/2016 Sự lớn mạnh của hải quân Trung Quốc và những hệ lụy đối với an ninh khu vực Biển Đông Đinh Tiến Hiếu 607 Chính trị - An ninh
3/2016 Chính trị Nhật Bản năm 2015 Phan Cao Nhật Anh 480 Nhật Bản
3/2016 Từ chức và văn hóa từ chức ở một số quốc gia Đông Á và những giá trị tham khảo cho Việt Nam Phạm Thị Hoa 612 Chính trị - An ninh
3/2016 Toàn cầu hóa và những thách thức đối với Việt Nam trong phát triển doanh nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực Nguyễn Mạnh Quân - Trần Văn Thắng - Tô Hoài Nam - Nguyễn Tuấn Hùng 350 Kinh tế
3/2016 Thực tiễn xây dựng và phát triển hệ thống khoa học, công nghệ và đổi mới (STI) của Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Đào Thanh Trường 522 Hàn Quốc
3/2016 Quyền lực mềm của văn hóa Hàn Quốc ở Việt Nam và ảnh hưởng của nó Lê Đình Chỉnh 932 Hàn Quốc
3/2016 Vai trò của học thuyết pháp trị Trung Hoa cổ đại trong lịch sử phong kiến phương Đông Đỗ Đức Minh 538 Văn hóa
3/2016 Cảm thức thiên nhiên trong "Ngàn cánh hạc" của Kawabata Yasunari từ góc nhìn truyền thống Hoàng Thị Mỹ Nhị 528 Nhật Bản
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.